Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 50. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 Protokol zajema petletno obdobje od datuma njegovega podpisa.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi:

‒          uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi,

‒          finančnih določb za sklad EKSRP in ESPR,

‒          podrobnejše opredelitve glede pogojev upravičenosti ter časovne opredelitve upravičenosti stroškov,

‒          tehničnih popravkov.

S spremembo in dopolnitvijo uredbe se uvajajo nujne spremembe in dopolnitve za izvajanje uredbe in črpanje evropskih sredstev.

Predlog stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku

Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku. Vlada podpira Predlog sklepa.

S tem sklepom se pooblasti Evropsko komisijo za  odobritev oziroma podpis v imenu Evropske unije in  začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku.

Cilj Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku (Konvencija ICCAT), ki je začela veljati marca 1969, je z ustanovitvijo ICCAT spodbujati sodelovanje pri ohranjanju populacij tunov in tunom sorodnih vrst v Atlantskem oceanu.

Komisija ICCAT se je strinjala, da je treba spremeniti Konvencijo, da bi se izboljšala njena učinkovitost in okrepilo ohranjanje in upravljanje vrst v okviru njenih pristojnosti.

Pogodbenice bodo protokol sprejele na zasedanju Komisije ICCAT sredi novembra.

Republika Slovenija ni članica ICCAT, je pa članica ICCAT EU. Republika Slovenija v splošnem podpira upravljavske ukrepe, ki se sprejemajo v okviru ICCAT, saj ti ukrepi prispevajo k ohranjevanju in trajnostnem upravljanju zadevnih staležev rib na območju Konvencije ICCAT.

Predlog stališča RS do Predloga o podpisu in uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo. Republika Slovenija podpira Predlog sklepa.

Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

S tem sklepom Svet EU pooblašča Evropsko komisijo za odobritev in začasno uporabo Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo.

Cilj Protokola je EU in Senegalu omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v senegalskih vodah ter podpreti prizadevanja Senegala za razvoj ribiškega sektorja.

Pogajanja o novem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju s Senegalom so del zunanjega delovanja EU v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Pri teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic.

Nov protokol zajema petletno obdobje.

Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo

Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo. Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Sveta.

Protokol zajema petletno obdobje od datuma njegovega podpisa (julij 2019).

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

Protokol določa ribolovne možnosti za plovila Unije. S predlagano uredbo Sveta se opredeljuje način razdelitve teh ribolovnih možnosti med države članice.