Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo vzpostavilo spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode – Evidenca shem kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na svoji spletni strani vzpostavilo spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana kakovost«.
Zaščiteni kmetijski proizvodi in živila

Zaščiteni kmetijski proizvodi in živila | Avtor: MKGP

Spletni iskalnik certifikatov – Evidenca shem kakovosti je namenjena lažjemu preverjanju verodostojnosti certifikatov, ki so jih pridelovalcem, predelovalcem in njihovim skupinam za sheme zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, označba višje kakovosti in označba »izbrana kakovost, izdali imenovani certifikacijski organi Bureau Veritas d.o.o., Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor in Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru.

Ko govorimo o shemah kakovosti, pri tem mislimo na kmetijske pridelke in živila, ki imajo posebne lastnosti zaradi načina pridelave oziroma predelave, vpliva geografskega območja na proizvod ali zaradi tradicionalnih postopkov proizvodnje. Sheme kakovosti so lahko evropske (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, in ekološka pridelava in predelava) ali nacionalne (označba višje kakovosti, integrirana pridelava, označba »izbrana kakovost«. 

Za proizvodnjo kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti se morajo proizvajalci certificirati. Certificiranje pomeni, da certifikacijski organ pri posameznem proizvajalcu kontrolira upoštevanje vseh predpisanih pravil proizvodnje in ostalih pogojev, ki so opredeljeni v določeni shemi kakovosti. Proizvajalci se morajo certificirati enkrat letno. Ob izpolnjevanju vseh pogojev, certifikacijski organ proizvajalcu izda certifikat, ki je zagotovilo za pristen zaščiteni kmetijski pridelek ali živilo.

Certifikacijski organi v Evidenco shem kakovosti sprotno vnašajo nove oziroma posodobljene certifikate (npr. po preteku veljavnosti, pri spremembah podatkov o nosilcih, članih skupin, proizvodih) in s tem šele polnijo bazo certifikatov, zato evidenca še ne vsebuje vseh veljavnih certifikatov. Ti so zato še vedno objavljeni na dveh spletnih mestih: v Evidenci shem kakovosti in spletni strani Seznami certificiranih proizvajalcev.

Stanje certifikatov v pdf obliki, objavljenih na spletni strani Seznami certificiranih proizvajalcev se bo posodabljalo zgolj na način, da se bodo na tej strani črtali certifikati, ki jih bodo certifikacijski organi že vnesli v Evidenco shem kakovosti. Sčasoma bodo tako vsi certifikati vneseni v Evidenco shem kakovosti.

Spletni iskalnik Evidenca shem kakovosti trenutno omogoča iskanje certifikatov po številki certifikata, nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine, vrsti sheme kakovosti in proizvodih. S klikom na »prenesi certifikat« je možen tudi izpis certifikatov in prilog.

Več informacij o shemah kakovosti, zaščitenih proizvodih, nadzoru nad njimi in druge informacije je dostopnih na spletni strani MKGP.