Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun 2020

Državni zbor je pretekli teden sprejel državna proračuna za prihodnji dve leti. S sprejetim proračunom za leto 2020 z več kot 10 milijardami evrov zasledujemo prioritete na področju razvoja, socialne države in varnosti, hkrati pa skrbimo za dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Prihodki državnega proračuna bodo v letu 2020 znašali 10,77 milijarde evrov, odhodki pa 10,36 milijarde evrov. Proračun bo imel tako presežek v višini 415 milijonov evrov ali 0,8 % BDP.              

Glavni proračunski prihodki, s katerimi se bo v prihodnjem letu v proračun države nateklo skupaj 10,77 milijarde evrov, so davek na dodano vrednost (4,19 milijarde), trošarine (1,53 milijarde), dohodnina (1,36 milijarde), davek od dohodkov pravnih oseb (1,11 milijarde) in sredstva, prejeta iz Evropske unije (1,07 milijarde). 

V letu 2020 bomo med drugim 393 milijonov evrov namenili znanosti, kar je bistveno več kot pretekla leta. Spodbujanju konkurenčnosti in podjetništva bomo namenili 193 milijonov evrov, za socialno varnost 1,2 milijarde evrov. Za zagotavljanje notranje varnosti bomo namenili 983 milijonov evrov, za delovanje sodišč in tožilstev, izvrševanje kazenskih sankcij ter povečanje učinkovitosti pravosodja še dodatnih 317 milijonov evrov. Za izobraževanje in šport bomo namenili 1,9 milijarde evrov, za okolje in okoljsko infrastrukturo 273 milijonov evrov. Skoraj milijardo evrov bomo iz državnega proračuna dodali v pokojninsko blagajno, iz katere so izplačane pokojnine 600.000 upokojencem v višini 5 milijard evrov letno. Za investicije (vključno s sofinanciranjem občinskih projektov) načrtujemo nekaj več kot 1,1 milijarde evrov, kar predstavlja 11 % državnega proračuna. Več kot polovico teh sredstev namenjamo financiranju železniškega in cestnega prometa ter njune infrastrukture.

Za plačilo obresti bomo v letu 2020 namenili 751 milijonov evrov, kar je najmanj po letu 2012 in 332 milijonov manj kot leta 2014, ko so bile obresti najvišje. Javni dolg bomo leta 2020 znižali na približno 62 % BDP, leta 2021 pa pod mejo 60  % BDP, ki jo kot najvišjo dopustno mejo zadolženosti določajo pravila Evropske unije.

Podrobneje so podatki predstavljeni v spodnji informativni grafiki, ki smo jo na Ministrstvu za finance ponovno pripravili ob sprejetju proračunov v Državnem zboru. V drugi priponki je vsebina informativne grafike na voljo tudi v word obliki.