Skoči do osrednje vsebine

Druga seja Sveta za nacionalno varnost

Danes je bila v vladnih prostorih druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

Seja Sveta za nacionalno varnost. | Avtor: Tamino Petelinšek, STA

Svet za nacionalno varnost je sprejel nov Poslovnik o Svetu za nacionalno varnost, obravnaval poročilo s področja nezakonitih prehodov državne meje v letu 2019 ter vladi predlagal v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

Z namenom ustrezno sankcionirati združevanje in aktivnosti raznih organizacij, ki posegajo v pristojnosti državnih organov ter pri ljudeh vzbujajo negotovost glede njihovega delovanja, je SNAV sprejel sklep, s katerim je naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času spremenita kazenski zakonik ter ustrezno dopolnita predpise, ki urejajo prekrške.