Skoči do osrednje vsebine

Do zaupanja in trajnostnih rezultatov z dobrimi praksami v javnem sektorju

Vsebinsko raznolika sekcija o javnem sektorju je na 28.letni konferenci kakovosti požela veliko zanimanja. Začela se je s sporočilom, ki je včeraj, prvi dan konference, na plenumu požel aplavz: javni sektor je vreden zaupanja, zaupajte nam! A hkrati je bila skupna ugotovitev govorcev v vsebinskih nastopih z različnih področij javnega sektorja, da si moramo vseskozi prizadevati, da to zaupanje tudi upravičimo.

Udeleženci konference o kakovosti

Udeleženci konference o kakovosti

Dinamična sekcija je imela dva vsebinska sklopa: del se je nanašal na zaposlene, vodenje zaposlenih, drugi pa na kvaliteto storitev, ki jih javni sektor zagotavlja državljanom.

Pri vodenju zaposlenih je bilo pomembno sporočilo da so vodje tisti, ki lahko bistveno vplivajo na zadovoljstvo, pripadnost in učinkovitost zaposlenih. Zaposleni namreč želijo biti del zgodbe, želijo se poistovetiti s cilji, vizijo organizacije, zato je pomembno, da so vključeni.

Pri storitvah za državljane pa je ključno povezovanje in sodelovanje – ne le znanosti in gospodarstva, ampak tudi znanosti in javnega sektorja. Kajti znanost je tista, ki s svojimi rešitvami na marsikateri izziv našega časa lahko ponudi odgovor, s katerim bistveno izboljšamo kvaliteto življenja.

Pomen zagotavljanja kakovosti storitev v javnem sektorju narašča, za kakovost pa si moramo prizadevati vsi, ki si želimo zaupanja državljanov.