Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. Ankaran, k. o. Bertoki in k. o. Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije s katerim se zavrže predlog za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor po nadzorstveni pravici, Poročevalec: Simon Zajc

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorice Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog poročila o realizaciji zaposlitev na podlagi povečanja dovoljenega števila zaposlenih v Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne uprave za leto 2019 po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Poročevalec: Rudi Medved