Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – prva obravnava, Poročevalka: Andreja Katič

1. Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, Poročevalec: Simon Zajc

3. Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog soglasja k Programu dela Inštituta za hidravlične raziskave za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Geološkega zavoda Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. ZADEVE EU

7. Informacija o Evropskih partnerstvih v 9. okvirnem programu za raziskave in inovacije2021–2027 (Obzorje Evropa), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011300 z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 6. člena ter točke (d) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in prvega in drugega odstavka 3. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, Poročevalec: Simon Zajc

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 21. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 28. in 29. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Poročilo o udeležbi ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na Tatra Summitu 11. in 12. oktobra 2019 v Štrbské Plešo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12A. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 10. jubilejnem zasedanju Globalnega foruma OECD za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene26. novembra 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 3. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-3) od 24. do 29. novembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: Aleš Šabeder

12C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 31. zasedanju Skupščine Mednarodne pomorske organizacije od 25. novembra do 4. decembra 2019 v Londonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 162. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 11. in 12. decembra 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Informacija o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja18. in 19. septembra 2019 v Švicarski konfederaciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na tretjem izrednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze 24. in 25. septembra 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 15. in 16. oktobra 2019 v Katovicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s pripravo in vložitvijo Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, Poročevalec: Simon Zajc