Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za dokončnega upravljavca nepremičnine v uporabi - dom na Prvinah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica kot dokončnega upravljavca, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2A. Predlog pooblastila ministru za izobraževanje, znanost in šport za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilcem dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

3. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: Andreja Katič

4. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke svetnice na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poročevalec: Aleš Šabeder

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

9. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved