Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1A. Predlog soglasja k pobudi Mestne občine Ljubljana za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani, za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič in za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče, Poročevalec: Simon Zajc

1B. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: Simon Zajc

1C. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-41/2019/6 z dne 7. novembra 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2A. Predlog za uvrstitev šestih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

III. ZADEVE EU

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 8. seji Upravnega odbora, 56. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) od 19. do 21. novembra 2019 v Alicanteju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 16. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 41. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 11. oktobra 2019 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11A. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na Konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj o upravljanju dolgov 18. in 19. novembra 2019 v Ženevi,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na tehnološko razvojnem poslovnem srečanju z Madžarskimi podjetij s področja avtomobilske industrije 19. novembra 2019 v Mariboru, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12A. Izhodišča za 4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Furlanija – Julijska krajina19. novembra 2019 v Kopru, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12B. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na ministrskem srečanju o povezani in samodejni vožnji HLMCAD 18. in 19. novembra 2019 v Barceloni, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13. Izhodišča za 8. zasedanje Slovensko-turške skupne gospodarske komisije 21. in22. novembra 2019 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o organizaciji slovenskega dneva industrije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) in udeležbi delegacije Republike Slovenije 9. in 10. oktobra 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prodajo Agroinda,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

15A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z davčnim izogibanjem, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

15B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dejanskimi lastniki,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naročili drobnih vrednosti, Poročevalec: Rudi Medved

16A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izvajanjem nadzora nad Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Poročevalec: Simon Zajc

16B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca za preprečitev zapiranja poštnih poslovalnic, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, Poročevalec: Simon Zajc

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevami po ureditvi stanja v družbi SODO d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek