Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – skrajšani postopek, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1B. Predlog stališča do Zahteve Državnega sveta, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1C. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog mnenja o Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije glede izredne uskladitve pokojnin v letu 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2A. Predlog Spremembe Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta in Protokola Vlade Republike Slovenije in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog soglasja k Spremembi Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

4. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Predlog soglasja k Ceniku lastne dejavnosti Ministrstva za pravosodje – 22-MP (2019) – Cenik preizkusa strokovnosti kandidatov, sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, 41011-7/2019 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

6. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2018 za pokritje primanjkljaja v letu 2017, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

7. Predlog za spremembo projekta 3330-17-0015 Računalniško opismenjevanje in informatika VIZ v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenski postavki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru veleposlanikov AKP-EU glede sprejetja odločitve o prehodnih ukrepih na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 21. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport 21. in 22. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na konferenci Varovanje otrok v športu 24. septembra 2019 v Espou na Finskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 14. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13A. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora med ministrstvi za obrambo prispevajočih držav in Evropsko obrambno agencijo o JRKB nadzoru kot storitvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

14. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2019 (CC19)«, Poročevalec: Karl Erjavec

16. Izhodišča za 31. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije 14. in 15. novembra 2019 v Škofji Loki in delovni obisk bavarskega ministra za zvezne in evropske zadeve ter medije dr. Floriana Herrmanna 15. novembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 4. zasedanju odbora Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG) 18. novembra 2019 v Skopju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju političnega foruma OECD na visoki ravni o zdravju v 21. stoletju: ‘‘Podatki, politika in digitalna tehnologija’’ 21. novembra 2019 v Kopenhagnu, Poročevalec: Aleš Šabeder

17. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco od 18. do 20. novembra 2019 v Strasbourgu, Poročevalka: Andreja Katič

17A. Informacija o obisku državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olge Belec 15. novembra v Skopju, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

18. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 21. in 22. oktobra 2019 v Beogradu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 4. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje 10. oktobra 2019 v Barceloni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s postopki pristojnih organov zoper ilegalnega migranta, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

20A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z visokošolskimi profesorji, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

20B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državne uprave in organov javne uprave, Poročevalec: Rudi Medved

20C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s službenimi vozili,Poročevalec: Rudi Medved

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evidenčnimi naročili in naročili malih vrednosti v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Rudi Medved

21A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kadrovanjem po ministrstvih, Poročevalec: Rudi Medved

21B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z obeležitvijo 15. obletnice članstva v zvezi Nato, Poročevalec: Karl Erjavec

21C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z vzpostavitvijo srednje bataljonske bojne skupine, Poročevalec: Karl Erjavec

21Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dogovarjanjem Vlade RS z ZDA o potencialni uporabi Luke Koper za potrebe ameriške vojske, Poročevalec: Karl Erjavec

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uvedbo parkirnine na ZTM, Poročevalec: Aleš Šabeder

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z Zakonom o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, Poročevalec: Aleš Šabeder

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s posamičnimi dogovarjanji britanske vlade s članicami Evropske unije o bilateralnih »mini-brexit« sporazumih,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Mateja Tonina v zvezi z vključitvijo predmetov računalništva in informatike v kurikule slovenskega izobraževalnega sistema, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

26. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z umikom t. i. »karantanskega« panterja z vseh simbolov državnih organov, Poročevalec: Rudi Medved

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja in dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar