Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Barbari Jurič, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.4. Predlog soglasja k pobudi Mestne občine Ljubljana za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani, za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič in za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog odgovora na poziv Zdravniške zbornice Slovenije k odpravi nejasnosti glede veljavnosti akta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.6. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z aktivnostmi za ureditev pravnega položaja družbe Petrol d. d. na območju koprskega tovornega pristanišča kot izhaja iz zahtev Računskega sodišča Republike Slovenije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek   

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru veleposlanikov AKP-EU glede sprejetja odločitve o prehodnih ukrepih na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. novembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. novembra 2019 v Bruslju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 21. novembra 2019 v Bruslju, poročevalec: mag. Zoran Poznič

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport 21. in 22. novembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.16. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2019 (CC19)«, poročevalec: Karl Erjavec

1.17. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na Konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj o upravljanju dolgov 18. in 19. novembra 2019 v Ženevi, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.18. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na tehnološko razvojnem poslovnem srečanju z Madžarskimi podjetji s področja avtomobilske industrije 19. novembra 2019 v Mariboru, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 4. zasedanju odbora Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG) 18. novembra 2019 v Skopju, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju političnega foruma OECD na visoki ravni o zdravju v 21. stoletju: »Podatki, politika in digitalna tehnologija« 21. novembra 2019 v Kopenhagnu, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.22. Izhodišča za 4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Furlanija – Julijska krajina 19. novembra 2019 v Kopru, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.23. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na ministrskem srečanju o povezani in samodejni vožnji HLMCAD 18. in 19. novembra 2019 v Barceloni, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.24. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco od 18. do 20. novembra 2019 v Strasbourgu, poročevalka: Andreja Katič    

1.25. Informacija o obisku državne sekretarke v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olge Belec 15. novembra v Skopju, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.26. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s postopki pristojnih organov zoper ilegalnega migranta, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prodajo Agroinda, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z davčnim izogibanjem, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dejanskimi lastniki, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naročili drobnih vrednosti, poročevalec: Rudi Medved    

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evidenčnimi naročili in naročili malih vrednosti v slovenskem javnem zdravstvu, poročevalec: Rudi Medved

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kadrovanjem po ministrstvih, poročevalec: Rudi Medved   

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državne uprave in organov javne uprave, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s službenimi vozili, poročevalec: Rudi Medved

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z obeležitvijo 15. obletnice članstva v zvezi Nato, poročevalec: Karl Erjavec

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dogovarjanjem Vlade Republike Slovenije z ZDA o potencialni uporabi Luke Koper za potrebe ameriške vojske, poročevalec: Karl Erjavec

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z vzpostavitvijo srednje bataljonske bojne skupine, poročevalec: Karl Erjavec

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uvedbo parkirnine na ZTM, poročevalec: Aleš Šabeder

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z Zakonom o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izvajanjem nadzora nad Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s posamičnimi dogovarjanji britanske vlade s članicami Evropske unije o bilateralnih »mini-brexit« sporazumih, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z visokošolskimi profesorji, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Mateja Tonina v zvezi z vključitvijo predmetov računalništva in informatike v kurikule slovenskega izobraževalnega sistema, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca za preprečitev zapiranja poštnih poslovalnic, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevami po ureditvi stanja v družbi SODO d. o. o., poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.49. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z umikom t. i. »karantanskega« panterja z vseh simbolov državnih organov, poročevalec: Rudi Medved

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja in dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo razvoja povezave Slovenije z mednarodnim železniškim prometom, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

II. LISTA B

2. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2019

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih – prva obravnava    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – skrajšani postopek    Gradivo

5. Predlog spremembe Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta in Protokola Vlade Republike Slovenije in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga    Gradivo

7. Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo

7A. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede skladnosti Predloga proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili    

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

8.2. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke svetnice na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

8.6. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana

8.7. Predlog povečanja Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po devetem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (MDDSZ)

8.8. Predlog pooblastila ministru za izobraževanje, znanost in šport za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilcem dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Iskalnik