Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Šabeder

1B. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z mnenjem Računskega sodišča, da vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in da so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1. Predlog opredelitve do sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ob obravnavi peticije v zvezi s prepovedjo uporabe pirotehnike, Poročevalec: Boštjan Poklukar

2. Prvo poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0051 Sanacija in oprema za Slovenski šolski muzej v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

3A. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ustavnega sodišča Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MJU, MGRT, sodišča, Policija, Uprava RS za jedrsko varnost, Direkcija RS za vode), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MJU, MF), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 24. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Informacija o vključitvi Republike Slovenije v Mrežo M-POHL in o nameravanem o podpisu Sporazuma o skupnem projektu RZP19, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Karla Erjavca 22. oktobra 2019 v Republiki Hrvaški, Poročevalec: Karl Erjavec

8B. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na ministrskem sestanku Jadransko-Jonske pobude (ADRION) 15. oktobra 2019 v Benetkah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

8C. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 17. in 18. oktobra 2019 v Republiki Ciper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8Č. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 21. in 22. oktobra 2019 v Beogradu, 51001-50/2019Poročevalec: Boštjan Poklukar

8D. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope (SEDM) 15. in 16. oktobra 2019 v Bukarešti, 51200-14/2019 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

9. Informacija o udeležbi Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na Slovenskem dnevu od 18. do 20. oktobra 2019 v Maasmechelenu v Belgiji, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

10. Informacija o obisku Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti od 4. do 14. novembra 2019 v Avstraliji in Singapurju, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

10A. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na ustoličenju Njegovega veličanstva cesarja Naruhita 22. in 23. oktobra 2019 v Tokiu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku predsednice Republike Estonije Kersti Kaljulaid 2. in 3. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

11A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z revizijo računskega sodišča glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s socialnimi transferji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z doktorji znanosti, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dejana Kaloha v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija, Poročevalec: Rudi Medved

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z varnostnimi razmerami v Kočevju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo kontinuiranega monitoringa klopov in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji, Poročevalec: Aleš Šabeder

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, Poročevalec: Aleš Šabeder

15A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z glasilom Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica, Poročevalec: Aleš Šabeder

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z gojenjem medicinske konoplje, Poročevalec: Aleš Šabeder

16A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Poročevalec: Aleš Šabeder

16B. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi s ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, Poročevalec: Karl Erjavec