Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin v k. o. 2185 Spodnje Gorje za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5A. Revizija Kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog prenehanja funkcije vrhovne državne tožilke svetnice na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma na Krasu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog razrešitve in imenovanje nove predstavnice Republike Slovenije v usmerjevalnem odboru Mednarodnega okvirja na področju jedrske energije (International Framework for Nuclear Energy Cooperation – IFNEC), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve v Upravnem odboru Razvojne banke Sveta Evrope, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

12. Predlog sklepa o določitvi sorazmernega dela letnega dopusta državnemu sekretarju za leto 2019, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

13. Predlog sklepa o zavrnitvi ugovora zoper sklep Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja za izplačilo odpravnine ob upokojitvi, Poročevalka: Andreja Katič