Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o Državnem zboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku, Poročevalec: Rudi Medved

3. Predlog soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, GSV, MOP, MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, MK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji(2014–2020), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 4. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje 10. oktobra 2019 v Barceloni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 14. in 15. oktobra 2019 v Strasbourgu, Poročevalka: Andreja Katič

10A. Informacija o delovnem obisku ministra za zdravje Republike Hrvaške Milana Kujundžića 14. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Aleš Šabeder

10B. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 88. Generalni skupščini Mednarodne organizacije kriminalistične policije INTERPOL od 15. do 18. oktobra 2019 v Santiagu v Čilu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Informacija o obisku državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olge Belec od 14. do 16. oktobra 2019 v Srbiji, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

12. Informacija o opravljenem trilateralnem srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Republike Avstrije 4. septembra 2019 v Šibeniku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, Poročevalka: Janja Zorman Macura

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z jubilejnimi nagradami, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, Poročevalec: Rudi Medved

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, Poročevalec: Rudi Medved

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s financiranjem »fake news« propagandnih laži o zgodovinskih dejstvih, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z mejnimi kontrolami znotraj schengenskega območja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, Poročevalec: Karl Erjavec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z neenakopravnim položajem oskrbovancev, ki koristijo storitev socialnega varstva zunaj javne mreže, Poročevalec: Aleš Šabeder

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nujno ponovno vključitvijo rubrik o narodnosti in veroizpovedi v prihodnji popis prebivalstva, Poročevalec: dr. Bojan Nastav

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer