GOV.SI

Dnevni red 46. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o Državnem zboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku, Poročevalec: Rudi Medved

3. Predlog soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, GSV, MOP, MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, MK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji(2014–2020), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 4. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje 10. oktobra 2019 v Barceloni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 14. in 15. oktobra 2019 v Strasbourgu, Poročevalka: Andreja Katič

10A. Informacija o delovnem obisku ministra za zdravje Republike Hrvaške Milana Kujundžića 14. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Aleš Šabeder

10B. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 88. Generalni skupščini Mednarodne organizacije kriminalistične policije INTERPOL od 15. do 18. oktobra 2019 v Santiagu v Čilu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Informacija o obisku državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olge Belec od 14. do 16. oktobra 2019 v Srbiji, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

12. Informacija o opravljenem trilateralnem srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Republike Avstrije 4. septembra 2019 v Šibeniku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, Poročevalka: Janja Zorman Macura

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z jubilejnimi nagradami, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, Poročevalec: Rudi Medved

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, Poročevalec: Rudi Medved

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s financiranjem »fake news« propagandnih laži o zgodovinskih dejstvih, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z mejnimi kontrolami znotraj schengenskega območja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, Poročevalec: Karl Erjavec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z neenakopravnim položajem oskrbovancev, ki koristijo storitev socialnega varstva zunaj javne mreže, Poročevalec: Aleš Šabeder

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nujno ponovno vključitvijo rubrik o narodnosti in veroizpovedi v prihodnji popis prebivalstva, Poročevalec: dr. Bojan Nastav

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer