Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve javnega zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 2392 Ajdovščina, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

2. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. 6. 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca, Poročevalec: Rudi Medved

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog Pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vlaganje odgovorov na vloge tožeče stranke in za zastopanje v upravnem sporu opr. št. I U 541/2018, Poročevalec: Rudi Medved

4. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah vse v k. o. 1965 Brdo, Poročevalec: Rudi Medved

5. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah, Poročevalec: Stojan Tramte

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog razrešitve glavne inšpektorice na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc