Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

3. Predlog stališča o ponovnem pozivu Varuha človekovih pravic glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog za uvrstitev projekta 3130-19-0014 »Ureditev prostorov – Službe na morju, Koper« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola k Začasnemu evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze o splošnih načelih za sodelovanje v programih Unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. julija 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sporazumu med Vlado Republike Slovenije, Vlado Združenih držav Amerike in Uradom za razdeljevanje kriptografskega gradiva Vojaškega odbora NATO (DACAN) v zvezi z zagotovitvijo storitev in opreme za komunikacijsko varnost infrastrukture za upravljanje ključev (NATO KMI) Organizacije Severnoatlantske pogodbe, Poročevalec: Igor Eršte

8A. Informacija o nameravanem podpisu Programa sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2019–2024, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8B. Predlog za plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam za promocijo mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic v letu 2019,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 69. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 16. do 19. septembra 2019 v Kopenhagnu, Poročevalec: Aleš Šabeder

11. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča na »Zaposlitvenem sejmu« 19. septembra 2019 v Beogradu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Informacija o opravljenem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na podelitvi nagrade Crans Montana Foruma 28. junija 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve Japonske Tara Kona 14. avgusta 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačilnimi listami,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, Poročevalec: Aleš Šabeder

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, Poročevalec: Aleš Šabeder

18. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici, Poročevalec: Aleš Šabeder