Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Črenšovci, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog določitve Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 1200 Šmarje pri Jelšah in v k. o. 1229 Podčetrtek, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog določitve Zavoda za gozdove Slovenije za upravljavca nepremičnin v k. o. 2109 Češnjevek, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, zaradi plačila odškodnine, zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju nadomestnih članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Poročevalec: Aleš Šabeder

9. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič