Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2A. Predlog sklepa o določitvi izjeme glede nošenja in uporabe orožja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana za čas zasedanja Vojaškega odbora Nata med 11. 9. 2019 in 17. 9. 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za poslovno leto 2018, Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence iz leta 2018 in Poročilo o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v letu 2018,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

III. ZADEVE EU

5. Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura

6. Predlog za sodelovanje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v projektu ''INSC – Krepitev sposobnosti iranskega upravnega organa za jedrsko varnost (INRA) za učinkovito jedrsko varnostno kulturo in izvajanje najstrožjih standardov jedrske varnosti in varstva pred sevanji, EuropeAid/140311/DH/SER/IR'', (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. in11. septembra 2019 v Ruski federaciji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7A. Izhodišča za udeležbo ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na Svetovnem energetskem kongresu od 9. do 12. septembra 2019 v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Indije Rama Natha Kovinda od 15. do 17. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na dogodku ''Slovenski dan v Kneževini Lihtenštajn'' 6. septembra 2019 v Vaduzu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia od 9. do 12. septembra 2019 v Kanadi,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Marka Mavra na Evropski konferenci na visokem nivoju o tehnologijah zajemanja in shranjevanja ogljika 4. in5. septembra 2019 v Oslu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc   Gradivo

12. Informacija o udeležbi mag. Aleša Cantaruttija, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na EUREKA konferenci ''Ustvarjanje ekosistemov za inovacije'' 5. septembra 2019 v Amsterdamu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

13. Prvo poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z originalnimi dokumenti v davčnem postopku, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj