Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog odgovora na sklepe Državnega sveta k Problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija – iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper, Poročevalec: Simon Zajc

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog odloka o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, Poročevalec: Simon Zajc

4A. Informacija o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018, Poročevalec: dr. Iztok Purič

5. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-35/2015 z dne 15. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, Poročevalec: Simon Zajc

6. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

8. Predlog za uvrstitev projekta 1611-19-0008 ''Vzdrževanje in nadgradnja sistema EZRLKV08'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. julija 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 4. in 5. julija 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na tretjem izrednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze 24. in 25. septembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Poročilo o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na obeležitvi svetovnega dne čebel od 20. do 22. maja 2019 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   Gradivo

14. Poročilo o delovnem obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 21. julija 2019 na avstrijskem Koroškem v Vidri vasi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   Gradivo

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 2019 4. junija 2019 v Kišinjevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, v zvezi s člankom v časopisu Večer o propadanju letalske dejavnosti, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

17. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede umestitve geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–2030 in ureditve zakonodajnega okvira, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

Iskalnik