GOV.SI

Dnevni red 40. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, Poročevalka: Andreja Katič


2. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2018 in načrtih prihodnjega sodelovanja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog sklepa o razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v javnem zavodu Muzej novejše zgodovine Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

4. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4A. Predlog za uvrstitev projekta 1912-19-0003 »Odpornost na nesreče v lokalnih skupnostih - RESILOC« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

4B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

5. Informacija o pripravi Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti za obdobje 2021–2027, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU 28. in 29. avgusta 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

6A. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji in nota o pristopu ministra za obrambo Francoske republike k tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

6B. Predlog sklepa o začetku postopka repatriacije Slovencev iz Bolivarske republike Venezuele, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

7. Izhodišča za 74. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) 17. septembra 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 4. septembra 2019 v Šibeniku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na slovesnosti ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne 1. septembra 2019 v Varšavi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Informacija o 4. vrhu pobude Tri morja, ki ga je gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 5. in 6. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija o Blejskem strateškem forumu (Bled Strategic Forum – BSF) v letu 2019,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Informacija o delovnem obisku ministra za obrambo Karla Erjavca od 28. avgusta do 1. septembra 2019 v Združenih državah Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

12. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z albanizacijo Velenja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, Poročevalec: Rado Fele