Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, Poročevalka: Andreja Katič


2. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2018 in načrtih prihodnjega sodelovanja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog sklepa o razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v javnem zavodu Muzej novejše zgodovine Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

4. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4A. Predlog za uvrstitev projekta 1912-19-0003 »Odpornost na nesreče v lokalnih skupnostih - RESILOC« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

4B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

5. Informacija o pripravi Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti za obdobje 2021–2027, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU 28. in 29. avgusta 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

6A. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji in nota o pristopu ministra za obrambo Francoske republike k tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

6B. Predlog sklepa o začetku postopka repatriacije Slovencev iz Bolivarske republike Venezuele, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

7. Izhodišča za 74. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) 17. septembra 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 4. septembra 2019 v Šibeniku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na slovesnosti ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne 1. septembra 2019 v Varšavi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Informacija o 4. vrhu pobude Tri morja, ki ga je gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 5. in 6. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija o Blejskem strateškem forumu (Bled Strategic Forum – BSF) v letu 2019,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Informacija o delovnem obisku ministra za obrambo Karla Erjavca od 28. avgusta do 1. septembra 2019 v Združenih državah Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

12. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z albanizacijo Velenja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, Poročevalec: Rado Fele

Iskalnik