Skoči do osrednje vsebine

Četrto srečanje z mladimi prevzemniki kmetij

Danes je potekalo 4. srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Srečanja se je s sodelavci udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Po mnenju ministrice so mladi tisti, katerim še premalo usmerjamo pozornosti, čeprav se zavedamo, da brez njih ni prihodnosti. Ključno po besedah ministrice je tudi to, da podpore za mlade prevzemnike ostajajo še naprej tudi s prihodom nove Skupne kmetijske politike, saj bomo tako lahko dodatno podpirali generacijsko prenovo in inovativnost v kmetovanju, gozdarstvu in razvoju podeželja. Osrednji del srečanja so bile delavnice, kjer so predstavniki mladih prevzemnikov in predstavniki nevladnih kmetijskih institucij in ministrstva po skupinah razpravljali o aktualnih ukrepih Skupne kmetijske politike ter potrebnih spremembah za sektor kmetijstva in razvoj podeželja v novi finančni perspektivi.
Ministrica dr. Aleksandra Pivec na 4. srečanju mladih prevzemnikov kmetij v Pivoli

Ministrica dr. Aleksandra Pivec na 4. srečanju mladih prevzemnikov kmetij v Pivoli

V uvodnem delu razprave je predsednik Zveze slovenske podeželske mladine Rok Damijan dejal, da sta povezovanje in sodelovanje ključ do uspeha. »Ne zmaga najmočnejši, temveč zmaga sodelovanje«. Mag. Andreja Komel je v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavila, da je bilo v obdobju izvajanja PRP 2014-2020 objavljenih 5 javnih razpisov v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, zadnji javni razpis je bil objavljen oktobra letos. »To je podukrep, v katerem v okviru drugega stebra Skupne kmetijske politike, podpiramo mlade prevzemnike z namenom izboljšanja starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev«. Skupaj je bilo v okviru prvih štirih javnih razpisov odobrenih 43 mio € javnih sredstev. V okviru zadnjega javnega razpisa, ki je odprt do 6. 12. 2019,  je bilo razpisanih 15 mio EUR. V začetku leta 2020 bo objavljen predvidoma še zadnji javni razpis za mlade kmete v višini  5,5 mio €. Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je poudaril pomen mladih kmetov za prihodnost slovenskega kmetijstva. »Vi ste zgled tudi za druge kmete, ki se še odločajo za prevzem kmetije. Na voljo imamo številne svetle prakse, nekatere od teh bodo v nadaljevanju tudi predstavljeni«. Mag. Miran Mihelič, direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, je pohvalil velik napredek, da se kmetje uspejo povezovati in sodelovati. »ARSKTRP se trudi k svoji odprtosti, dostopnosti in odzivnosti preko različnih komunikacijskih kanalov. Ovire, ki izhajajo iz administrativnih postopkov se zmanjšujejo, posodabljajo aplikacije, da so uporabnikom vedno bolj prijazne za uporabo, okrepili pa smo tudi informacijski center«.

Po uvodni predstavitvi so sledila vsebinska predavanja. Na tokratnem srečanju je bil v ospredju izpostavljen pomen duševnega zdravja, ki je zelo pomembna tema na številnih kmetijah in lahko različni izzivi v vsakdanjem življenju povzročajo velike stiske. Gostja iz Kmetijske zbornice avstrijske Koroške, mag. Friederike Parz, je predstavila temo medsebojnih odnosov na kmetijah. V okviru njihove zbornice so vzpostavili profesionalno svetovanje kmetom, tako v pisarni, na terenu kot preko t.i. »kmečkega telefona skrbi«. Najpogostejše teme so konflikti med generacijami, partnerski odnosi, prenos / prevzem kmetije, preobremenjenost, zdravstvene skrbi in gospodarski izzivi. Da smo skupaj močnejši in bolj uspešni, je dokazala zgodba proizvajalcev senenega mleka in mesa, ki so se povezovali tudi v okviru Evropskega partnerstva za inovativnost (EIP) »Seneno mleko in meso«. Žiga Kršinar, dr. Janez Benedečič in Boštjan Kosec so poudarili pomen in prednosti oblikovanja samostojne skupne blagovne znamke, prepoznavanja potreb potrošnikov, zavedanja svojih kakovosti in poguma za določitev ustreznih (visokih) cen za svoje produkte. Svoje izkušnje kot mlada prevzemnica iz 1. generacije upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 pa je predstavila Vesna Simeonov, vinogradnica iz Sevnice, ki je kmetijo prevzela v letu 2015, izpolnila svoje obveznosti in že prejela finančna sredstva iz naslova podukrepa. Poudarila je na pomembnost pravočasnih oddaj dokumentacij, evidentiranja in izpolnjevanja vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz naslova prejema sredstev. Zadovoljna je z delom kmetijskih svetovalcev kot tudi z ARSKTRP. »Moj nasvet vam je, da bodite natančni, ne bojte se sodelovanja med seboj in s strokovnimi službami. Sodelovanje in sloga se obrestuje.«

Osrednji del srečanja so bile delavnice, kjer so predstavniki mladih prevzemnikov in predstavniki nevladnih kmetijskih institucij ter ministrstva, po skupinah razpravljali o aktualnih vsebinah v sektorju kmetijstva, podeželja oz pridelave hrane. V okviru delavnic so se obravnavale teme dostop do finančnih sredstev, dostop do znanja in informacij, povezovanje za namen proizvodnje in trženja, povečanje konkurenčnosti, ustvarjanje novih delovnih mest, podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov, kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali ter razvoj podeželja in duševno zdravje. Zaključki delavnic so bili predstavljeni v sklepnem delu današnjega dogodka. Ministrica je v zaključnem nastopu odgovorila na številne pobude in sklepe iz delavnic. Med drugim je izpostavila, da z mlado generacijo prihaja pogum, svetla prihodnost ter uvajanje inovacij v kmetijske postopke. Izrazila je tudi podporo vsem oblikam povezovanja. »Dajmo biti dovolj odprti in se poslušati ter sodelovati.«

Današnje že četrto zaporedno Srečanje mladih prevzemnikov, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, poteka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Dogodek so organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) z namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih kmetov, vzpostavljanja stikov in predstavitve možnosti podpor iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) ter pridobitev novih veščin in informacij.