Skoči do osrednje vsebine

Avstrijska državna pogodba po skoraj sedmih desetletjih od podpisa še vedno čaka na polno uresničitev

Danes, 15. maja, mineva 68 let od podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP), s katero je bila leta 1955 vnovič vzpostavljena samostojna, suverena in demokratična Avstrija.

Pogodba ima za Slovenijo izjemen pomen, saj njen 7. člen predstavlja mednarodnopravno podlago za zagotavljanje pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Republika Slovenija se na podlagi mednarodnega običajnega in pogodbenega prava šteje za nesporno pogodbenico ADP iz nasledstva po nekdanji SFRJ ter za državo zaščitnico svoje manjšine. Skrb za uresničevanje njenih pravic je zato vseskozi bila in bo tudi v prihodnje v ospredju prizadevanj slovenske diplomacije.

ADP in njena določila so nesporna mednarodnopravna obveznost Avstrije. Ugotavljamo, da 7. člen ADP po skoraj sedmih desetletjih še vedno čaka na polno uresničitev, še zlasti v delu, ki na dvojezičnem območju zagotavlja vidno dvojezičnost in ustrezen status slovenščine.

Med drugim gre za potrebo po zagotovitvi kakovostnega dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem, vključno z ustrezno ponudbo na predšolski ravni, in za aktualno reformo dvojezičnega sodstva. Republika Slovenija želi v odprtem dialogu s prijateljsko Avstrijo najti rešitve, ki bodo potrdile naš skupni interes za dobro počutje slovenske manjšine, ki ji je Avstrija dom, in bodo hkrati utrdile naše odnose ter medsebojno zaupanje.