Skoči do osrednje vsebine

Ali smo inovacijsko zreli?

Kaj je inovativnost in zakaj je pomembno, da jo merimo?

Pojem inovativnost je v zadnjem času postal ena najpogosteje iskanih in uporabljenih besed, pri čemer se s pojmom povezuje vse, kar se povezuje z novimi in drugačnimi proizvodi, storitvami, tehnologijami in poslovnimi modeli. Tako inovativnost pooseblja napredek, sodobnost ter predstavlja ključen element za doseganje konkurenčne prednosti.

Inovacije - in to ne le tiste tehnološke - so bile od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake družbe, gonilo gospodarskega napredka in večje kakovosti življenja. In vendar so bili izzivi, s katerimi so se soočale vlade v preteklosti, precej manj kompleksni, kot so današnji.

Inovativnost še zdaleč ni omejena zgolj na visokotehnološke izdelke oziroma storitve, temveč predstavlja kulturo, ki jo gojimo in negujemo ter se z njo vsak dan poslovno in osebno razvijamo. Inovativne organizacije vlagajo v razvoj inovativnega okolja, v implementacijo inovativnih idej in svoje zaposlene nenehno izobražujejo ter skozi kulturo podjetja aktivno spodbujajo k inovativni naravnanosti, vse s ciljem večje učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

Širjenje inovativnih pristopov ter razvoj zaposlenih sta tudi med temeljnimi cilji projekta Inovativen.si, pri čemer se je treba zavedati, da gre pri inovativnosti za tek na dolge proge. Izkušnje kažejo, da ko se institucije sistematično lotijo upravljanja inovativnosti, so prvi rezultati v povprečju vidni šele po treh letih. Najboljši način za spremljanje napredka predstavljajo redni pregledi oziroma merjenje inovacijske zrelosti.

Infografika inovacijska zrelost

Infografika inovacijska zrelost 2018

Vsakoletno merjenje inovacijske zrelosti v organih je eden ključnih kazalnikov uspešnosti projekta. V letu 2018 je vprašalnik izpolnilo 19 organov, v prihodnje pa si želimo poleg vsakoletnega zviševanja povprečnih vrednosti posameznih odgovorov tudi vključitve večjega števila organov in znotraj organov dvigniti stopnjo odziva. Vsakokratni krog meritev bo omogočil vpogled v trend napredka. Tako bomo lahko na podlagi analize ocenili, kako uspešen je bil posamezen organ pri uveljavljanju inovativnih praks v preteklem letu. Prav tako bo omogočeno primerjanje rezultatov med organi.

Način, ki smo ga izbrali za merjenje inovacijske zrelosti, je spletni anketni vprašalnik z 9 vprašanji. Vsebino vprašalnika smo pripravili tako na osnovi dobrih praks iz mednarodnega okolja, kjer se tovrstnih pristopov lotevajo že več let in so se le-ti izkazali za zelo učinkovite, kot tudi na osnovi dobrih praks iz zasebnega sektorja.

  • Merjenje inovacijske zrelosti

    Analize in raziskave | Ministrstvo za javno upravo
Iskalnik