Skoči do osrednje vsebine

45. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter se seznanila s stanjem Adrie Airways in možnih nadaljnjih korakih.

Izjava ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška po seji vlade.

Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ki ga bo skupaj z že potrjenimi proračunskimi dokumenti posredovala DZ v obravnavo po nujnem postopku. S predlaganim zakonom, kot omenjeno, urejamo nekatere izdatke na področju plač javnih uslužbencev, zakon pa ureja tudi izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.
 
Glede ukrepov s področja stroškov dela v javnem sektorju sta v omenjeni zakon vključena dva ukrepa, ki sta bila že dogovorjena s sindikati javnega sektorja ob sklenitvi stavkovnih sporazumov leta 2018. Navedena ukrepa se nanašata na: neizplačevanje redne delovne uspešnosti do 30. 6. 2020 in znižanje možne maksimalne višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020.

Prav tako se v tem zakonu, na enak način kot velja za javne uslužbence, ureja višina nadomestila za bolniško odsotnost funkcionarjev, ki gre v breme delodajalcev (80 %). Zakon določa tudi, da se funkcionarjem jubilejna nagrada za isti jubilej v javnem sektorju izplača samo enkrat. Za javne uslužbence je enaka vsebina že določena v kolektivnih pogodbah, ker pa kolektivne pogodbe ne veljajo za funkcionarje, je bilo treba navedeno omejitev za funkcionarje določiti v predlaganem zakonu.  

Zadržanje veljavnosti ukrepa glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je finančno ocenjen na približno 64 milijonov evrov za javni sektor, kot ga pozna plačni sistem. Na državni proračun od tega odpade slabih 60 % oziroma 38 milijonov evrov.

Predlagani zakon določa tudi izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 – ta ureditev je v predlogu zakona določena na način, kot izhaja iz koalicijskega dogovora in v izogib odločitvam, ki bi bile v nasprotju s koalicijskimi zavezami. Predlog tako določa, da se bodo pokojnine prihodnje leto, ob predpostavki, da bo gospodarska rast presegla 3 %, poleg redne uskladitve izredno uskladile: v višini 1 %, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 3 %, v višini 1,5 %, če bo gospodarska rast presegla 4 % oziroma v višini 2 %, če bo gospodarska rast presegla 5 %.


Vlada se je na današnji seji seznanila s stanjem Adrie Airways in možnih nadaljnjih korakih. Adria Airways je za slovensko gospodarstvo in turizem pomembno podjetje, vendar pa je zaradi zakonskih določil možnost, da država podjetju pomaga, zelo omejena. Od uprave podjetja smo zahtevali, da predloži vzdržen poslovni načrt. Poleg tega smo v sodelovanju z SDH in DUTB opravili analizo finančnega stanja. Finančna luknja je bistveno večja od pričakovane. Stanje v podjetju je slabo in kaže tudi na slabo korporativno upravljanje.

Država pri obstoječem lastniku in na osnovi številk v podjetje pod nobenimi pogoji ne namerava vstopiti.

Ob stečaju Adrie Airways sta možna nadaljnja dva scenarija: prvič, razmere uredi trg po principu ponudbe in povpraševanja - ta scenarij bo časovno bolj zamuden in ne nujno v korist našega gospodarstva. Druga možnost pa je ustanovitev novega podjetja s strani države, kar trenutno intenzivno preučujemo. Z njim bi vzpostavili ključne povezave, ki so pomembne za ustrezno letalsko povezanost naše države s svetom. Ustanovitev takšnega operativnega podjetja naj bi bilo po mnenju strokovnjakov možno v roku nekaj mesecev. Je pa to izziv, s katerim se bo moralo spopasti več ministrstev, in odločitev, ki jo bo morala sprejeti vlada, za kar so potrebne natančne finančne projekcije in širša politična podpora.

Posnetek s tolmačenjem v znakovni jezik

Iskalnik