Skoči do osrednje vsebine

Nadzor prodaje kmetijskih gospodarstev z lastno proizvodnjo

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je v petek, 5., in soboto, 6. julija 2024, opravila poostren nadzor na tržnicah po celotnem območju Republike Slovenije. V nadzoru so inšpektorji preverjali pravilnost prodaje kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku s strani subjektov, ki se označujejo kot kmetijska gospodarstva z lastno proizvodnjo.

Kmetijski pridelki na tržnici | Avtor: IRSKGLR

1 / 2

Kmetijski inšpektorji IRSKGLR so minuli petek in soboto opravili poostren nadzor glede izpolnjevanja pogojev pri prodaji kmetijskih pridelkov na slovenskih tržnicah. Inšpektorji so posebej preverjali označevanje ter poreklo prodaje sadja in zelenjave iz lastne proizvodnje ter opravljanje dopolnilne dejavnosti.

V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo izvedenih 36 nadzorov, pri tem je bilo ugotovljenih sedem nepravilnosti, deset primerov pa je v fazi ugotovitvenega postopka. Nepravilnosti so se predvsem nanašale na:

  • neoznačenost oziroma pomanjkljiva označenost prodajne stojnice;
  • pridelke je prodajala oseba, ki ni član kmetijskega gospodarstva in
  • zavajajoče ime (d. o. o. – napis kmetija).

V desetih primerih poteka postopek ugotavljanja in preverjanja dejanskega stanja na kmetijskih gospodarstvih in v uradnih registrih glede na ugotovitve pri sami prodaji na tržnici.

Kmetijska inšpekcija IRSKGLR izvaja nadzor kmetijskih gospodarstev iz vidika izpolnjevanja pogojev iz Zakona o kmetijstvu in Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; kmetijsko gospodarstvo z lastno proizvodnjo mora ob prodaji potrošniku zagotavljati samo prodajo pridelkov, ki jih proizvedejo na kmetiji. Ob tem kmetijska gospodarstva lahko v okviru dopolnilnih dejavnosti prodajajo tudi lastne izdelke ter pridelke in izdelke iz drugih kmetijskih gospodarstev. Nadzor nad varnostjo, kakovostjo in pravilnim označevanjem živil s strani kmetijskih podjetij in samostojnih podjetnikov (s. p.) pri prodaji pa izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.