Skoči do osrednje vsebine

112. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim obravnavala prva izhodišča za pripravo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

Temeljni razlog za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona je prenos direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve v nacionalni pravni red. Predlog zakona bo vključeval tudi spremembe, ki so nujne zaradi izpolnjevanja obveznosti v skladu z uredbo o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (angleško European Travel Information and Authorisation System - ETIAS). Z uvedbo dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada se bo zagotovilo realizacijo zaveze iz programa za delo koalicije 2022–2026 in strategije Vlade – Digitalna Slovenija 2030, da se spodbuja prihod digitalnih nomadov. Z novelo bo odpravljena tudi neusklajenost med posameznimi določbami Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Poleg tega je vlada na današnji seji obravnavala tudi izhodišča za pripravo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Izhodišča povzemajo EU direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve ter spremembe in dopolnitve, ki so posledice ocene stanja na trgu dela. Gradivo vsebuje tudi oceno stanja, razloge za sprejem in opis poglavitnih rešitev, in sicer dva nova pogoja za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, sezonsko delo v gostinstvu in turizmu, lažje zaposlovanje tujcev, ki zakonito bivajo v Republiki Sloveniji iz drugih razlogov, kot je zaposlitev ali delo, nova evidenca kršilcev delovnopravne zakonodaje ter prijave prevozov delodajalcev iz tretjih držav, uskladitev poimenovanja izobrazbe s slovenskim ogrodjem kvalifikacij.

Izhodišča obeh zakonov bo v nadaljevanju obravnaval Ekonomsko-socialni svet.

Vlada je sicer na seji sprejela tudi predlog novele Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in izhodišča za pripravo Predloga zakona o lastniški zadrugi delavcev.