Skoči do osrednje vsebine

235. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom Stavkovnega sporazuma o načinu reševanja stavkovnih zahtev upravnih enot. Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o pospešitvi postopkov realizacije vseevropskega prometnega omrežja. Dala je tudi soglasje k predlogu amandmaja k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

Vlada pooblastila ministra Propsa za podpis stavkovnega sporazuma

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom Sporazuma o načinu reševanja stavkovnih zahtev upravnih enot ter ministra za javno upravo mag. Franca Propsa pooblastila za podpis omenjenega sporazuma.

Predlog stavkovnega dogovora – ki temelji na veljavnem pravnem okvirju ter finančnih zmožnostih države v letu 2024 – naslavlja ključne stavkovne zahteve Sindikata državnih organov Slovenije in prinaša pomembne izboljšave za zaposlene na upravnih enotah, saj zajema ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki sodelujejo pri zmanjševanju zaostankov upravnih zadev na upravnih enotah.

Z dnem sklenitve tega sporazuma preneha stavka in vse stavkovne aktivnosti na vseh upravnih enotah. Sporazum prav tako določa, da je stavka na upravnih enotah, ki je potekala od 13. marca 2024 dalje, plačana.

Sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o pospešitvi postopkov realizacije vseevropskega prometnega omrežja

Poslovnik Vlade Republike Slovenije določa, da lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju Vlade Republike Slovenije, zato je ministrstvo za infrastrukturo v soglasje poslalo predlog amandmajev k Predlogu zakona o pospešitvi postopkov realizacije vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Pri predlaganih amandmajih ne gre za vsebinske spremembe, pač pa se v največji možni meri upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Soglasje k predlogu amandmaja k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Vlada je sprejela sklep, da soglaša s predlogom amandmaja k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. S predlaganim amandmajem se upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki jih je le-ta podala z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za solidarno prihodnost

Soglasje k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Vlada je sprejela sklep, da soglaša s Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.
S predlaganimi amandmaji se upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k Predlogu Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki jih je le-ta podala z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za solidarno prihodnost