Skoči do osrednje vsebine

111. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je potrdila besedilo Predloga zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah ter besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

S predlogom Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah se vzpostavlja zakonska ureditev, ki bo slovenskemu gospodarstvu na konkurenčen način znotraj globalnega trga zagotavljala kadrovske vire, saj se primanjkljaji delovne sile kažejo v vseh gospodarskih panogah, od nižje kvalificiranih do visokotehnoloških.

Predlog uvaja dve rešitvi, in sicer ukinja krajevno pristojnost upravnih enot za postopke, povezane s pridobivanjem enotnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za delo. Z odpravo krajevne pristojnosti upravnih enot v tujskih zadevah bo prišlo do razbremenitve najbolj obremenjenih upravnih enot in njihovih zaposlenih ter do hitrejšega reševanja vlog, kar bo imelo pozitivne učinke za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

V zakonu se ureja optimizacija  in pohitritev administrativnih postopkov za pridobitev enotnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za delo za tujo delovno silo, ki jo slovensko gospodarstvo potrebuje. Predlagana zakonska ureditev tujcu – po pridobitvi začasnega dovoljenja – omogoča  delo in prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem pa postopek na upravni enoti do končne odločitve teče dalje. Navedeno bo omogočilo hitrejši vstop tujcev na trg dela v Republiki Sloveniji, hitrejšo integracijo in povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 sledi cilju hitrejše in učinkovitejše določitve postopkov za pomoč prebivalkam in prebivalcem, ki so na seznamu evidentiranih območjih in objektov, ki so predvideni za odstranitev ter gradnjo nadomestitvenih objektov.

Da bi pospešili postopke, se v noveli zakona del nalog za izgradnjo nadomestitvenih objektov prenaša na D. S. U., družbo za svetovanje in upravljanje, d. o. o., ki bo v imenu in za račun Republike Slovenije opravljala naloge, ki so povezane s pridobitvijo nepremičnin, ki so – skladno s sklepom Vlade – predvidene za odstranitev in katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist. V predlogu zakona se ureja tudi način medsebojnih pravic in obveznosti med vlado in DSU ter višino sredstev za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom.

Vir: Ministrstvo za javno upravo