Skoči do osrednje vsebine

Sprejet 14. sveženj obsežnih omejevalnih ukrepov EU proti Rusiji in novi ukrepi EU proti Belorusiji

Svet Evropske unije je sprejel 14. sveženj gospodarskih in individualnih omejevalnih ukrepov proti Rusiji. Hkrati so bili sprejeti novi omejevalni ukrepi proti beloruskemu gospodarstvu zaradi vpletenosti v vojno agresijo Rusije proti Ukrajini.

Omejevalni ukrepi EU proti Rusiji

Ukrepi 14. svežnja gospodarskih in individualnih omejevalnih ukrepov proti Rusiji so uperjeni proti sektorjem ruskega gospodarstva z visoko vrednostjo, kot so energetika, finance in trgovina, in čedalje bolj otežujejo izogibanje sankcijam EU.

Sveženj vključuje omejevalne ukrepe proti dodatnim 116 posameznikom in gospodarskim subjektom, odgovornim za dejanja, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vključuje sektorske ukrepe na področju nadzora in omejitve uvoza in izvoza blaga in tehnologij, energetike (prepoved storitve pretovarjanja ruskega utekočinjenega zemeljskega plina na ozemlju EU za namene pretovarjanja v tretje države). Ukrepi preprečujejo izogibanje ukrepom z uporabo hčerinskih podjetij v tretjih državah in izvajanjem mehanizma potrebne skrbnosti in vključitvijo pogodbenih določb, financ (prepoved uporabe ruskega sistema za prenos finančnih sporočil SPFS, razvitega kot konkurenta sistemu SWIFT), financiranja političnih strank in drugih organizacij, ladijskega, zračnega in cestnega prometa, zaščite gospodarskih subjektov EU (možnost zahtevati odškodnino za škodo, ki so jo ruska podjetja povzročila zaradi izvajanja omejevalnih ukrepov in razlastitve), intelektualne lastnine in kulturne dediščine.

Omejevalni ukrepi EU proti Belorusiji

Z novimi omejevalnimi ukrepi proti Belorusiji je bilo povzetih več omejevalnih ukrepov, ki že veljajo v Rusiji, da bi tako obravnavali izogibanje sankcijam, ki izhaja iz visoke stopnje povezanosti ruskega in beloruskega gospodarstva. Ukrepi proti Belorusiji bodo vplivali na različne sektorje beloruskega gospodarstva, kot so trgovina, storitve, promet. Preprečevali bodo izogibanje sankcijam in zaščitili gospodarske subjekte v EU.

Na spletni strani Sveta Evropske unije so objavljene dodatne informacije o 14. svežnju omejevalnih ukrepov proti Rusiji in dodatne informacije o novih omejevalnih ukrepih proti Belorusiji.

Več informacij o omejevalnih ukrepih proti Rusiji in Belorusiji na strani Ukrepi za omejevanje trgovine zaradi razmer v Ukrajini.