Skoči do osrednje vsebine

Poklukar na Salzburškem forumu o izvajanju pakta o migracijah in boju proti tihotapljenju migrantov

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je udeležil dvodnevnega ministrskega srečanja držav članic Salzburškega foruma v Avstriji.
Ministri stojijo drug ob drugem v dveh vrstah na travi, za njimi so drevesa.

Skupinska fotografija | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve Avstrije, Juergen Makowecz

1 / 4

Ministri Salzburškega foruma, ki velja za močno interesno skupino, so potrdili skupno izjavo s poudarkom na skupnih aktivnostih na področju migracij in notranje varnosti. Države Salzburškega foruma so Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. V okviru Salzburškega foruma deluje tudi Skupina prijateljev kot platforma za tesnejše sodelovanje s tretjimi državami. Tako so se tokratnega srečanja udeležili tudi ministri partneric Zahodnega Balkana.

Minister Poklukar je na področju migracij poudaril, da predstavlja pakt o migracijah in azilu naše glavno vodilo pri upravljanju z nedovoljenimi migracijami v prihodnjih letih. Izvajanje pakta in njegove učinke pa bo treba redno spremljati in analizirati. Če se bo pokazalo, da obstajajo morebitne zakonske ali druge vrzeli, jih bo nujno potrebno učinkovito in pravočasno nasloviti, pri čemer je minister poudaril pomen hitrega odzivanja in prožnosti. »Ob tem bi poudaril tudi, da je glede na trenutno migracijsko realnost potrebno novo razmišljanje, prilagojeno novi migracijski arhitekturi, v mislih pa je treba imeti, da morajo biti vse inovativne rešitve premišljene, gre namreč za usode ljudi, njihovo dostojanstvo in pravice,« je dejal Poklukar.

Eden ključnih stebrov migracijske politike, ki pa ostaja ena od naših najbolj šibkih točk, je vračanje migrantov, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje. Minister je pozval Evropsko komisijo, da se še bolj aktivno vključi na tem področju in nudi pomoč pri vračanju ne le državam EU, ampak tudi partnerskim državam, predvsem državam Zahodnega Balkana. Ta pomoč pa naj ne bo le finančna in tehnična, ampak tudi pomoč pri diplomatskih stikih, saj mnogi ne morejo navezati delovnih ali formalnih stikov z državami izvora. Tako Frontex kot Evropska komisija sta podprla našo pobudo. Za pomoč pri vračanju partnerskim državam bo agencija potrebovala novo pravno podlago, k pomoči pri diplomatskih stikih pa bo Evropska komisija pristopila nemudoma.

Za področje tihotapljenja migrantov je bil slišan širok konsenz, da je to prednostna tema, na kateri že poteka veliko različnega policijskega sodelovanja, ki že daje rezultate. Vsi so se strinjali, da ta oblika kriminala generira tudi druge oblike kriminala, kot je na primer trgovina z narkotiki, orožjem, ljudmi, korupcijo, obenem pa je ta oblika kriminala v močnem porastu, saj prinaša izjemne dobičke. Zato si moramo prizadevati za še nadaljnje izboljšanje operativnega sodelovanja in izmenjave informacij. Prav tako pa bi bilo treba harmonizirati zakonodajo s tega področja, da organizirane kriminalne skupine ne bi izkoriščale lukenj v zakonodaji za svoja kriminalna početja. Na tem področju z vidika Slovenije ključna vloga pripada agenciji Europol, ki je tudi sicer naša tesna partnerica pri zagotavljanju notranje varnosti.

S partnerji z Zahodnega Balkana so se pogovorili tudi o vizumski politiki do tretjih držav, ki bi jo bilo treba prilagoditi politiki Evropske unije. Ob razumevanju zgodovinskih stikov, gospodarskega sodelovanja in drugih elementov, ki povezujejo partnerice Zahodnega Balkana s tretjimi državami, je bilo povedano, da bi morala biti s strani partnerskih držav podana jasna zaveza o sprejemu zavrnjenih državljanov tretjih držav, ki so vstopili k njim brez vizumov.

V skupni izjavi so se ministri osredotočili tudi na področje digitalizacije in novih tehnologih, ki ga je treba pozorno spremljati. Za uspešno delo organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je ključna vzpostavitev pravil o hrambi podatkov na ravni EU, k čemur bi morali pristopiti nemudoma in prednostno. Za Slovenijo je pomembno tudi, da o tej pomembni tematiki osveščamo javnost, da je seznanjena s tem, s kakšnimi izzivi se policija dnevno srečuje pri preiskovanju kaznivih dejanj. Prav tako pa je nujno osveščati tudi o potrebah policij, da bodo lahko v vse bolj digitaliziranem svetu še naprej zagotavljale varnost državljanov in zaščitile žrtve.

Ob robu konference se je minister Poklukar sestal s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem. Pogovarjala sta se o poglobljenem sodelovanju na področju notranjih zadev in policij.