Skoči do osrednje vsebine

Intenzivno iskanje dolgoročne rešitve za območje Letuša

Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode pospešeno izvaja vse aktivnosti, da bi čim prej rešili vprašanje celovite ureditve naselij na sotočju Savinje in Pake. Gre za hidravlično izjemno zahtevno območje, ki v primeru visokih voda že stoletja velja za razlivno območje reke Savinje.

Območje sotočja dveh rek, Savinje in Pake, oziroma območje naselij Roj, Podgore in Gmajne, je – kot pričajo tudi zgodovinski zapisi in raziskave – poplavno območje oziroma razlivna površina v času povišanih voda. Območje je stoletja veljalo za poplavno (izpostavljeno poplavam, prestavljanju rečnega toka, nanašanju proda in podobnemu) in se je zanj zaradi neuporabnosti v kmetijske namene (ali celo poselitev) uporabljal izraz gmajna. Pozneje se je začelo uporabljati za kmetijsko rabo, bilo delno protipoplavno regulirano in za tem v nekaterih delih tudi naseljeno.

Ne le zaradi lanskoletnih uničujočih poplav, pač pa tudi zato, ker smo priča podnebnim spremembam in s tem vse pogostejšim ekstremnim vremenskim pojavom, je to območje nujno celostno, dolgoročno ustrezno urediti. Tako, da bo celotno območje Roj, Podgore in Gmajne v prihodnje, v primeru ponovitve dogodkov iz avgusta lani, bolj odporno, s tem pa prebivalci bolj varni.

Zavedamo se, da so postopki dolgotrajni in za prebivalce v stiski nerazumni, a poudarjamo, da želimo najti optimalno rešitev, ki bo dolgoročno vzdržen za življenja in premoženje ljudi. Stroka v okviru veljavnih predpisov pretresa več možnih rešitev. Pričakujemo, da bo strokovni konsenz dosežen v prihodnjih dneh. Mnenje oziroma predlogi rešitev za celotno območje bo predano Državni tehnični pisarni, ta pa bo predloge variant predala v obravnavo Svetu za obnovo. Končni predlog bo potrdila še vlada.

Ob tem spomnimo, da vzporedno že poteka postopek za sprejem Državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanja poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, prav tako pa potekajo tudi postopki za pripravo DPN za Zgornjo Savinjsko dolino. Območje vodotokov in njihov vpliv je namreč nujno obravnavati celostno, saj ureditve vplivajo tako dolvodno kot gorvodno.

Dodajamo še, da je po predhodnih programih, ki so bili z namenom hitrejše obnove po poplavah podlaga za predplačila ne le občinam, pač pa tudi fizičnim osebam, vlada konec maja sprejela tudi petletni program za odpravo posledic škode, s čimer je vlada zagotovila sredstva, da se lahko že začeti projekti, ki so bili v tem času začasno financirani s predplačili, nadaljujejo.