Skoči do osrednje vsebine

Za varnost v šolah: podpisan protokol obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in generalni direktor policije mag. Senad Jušić so podpisali dogovor o uporabi Protokola o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Strokovne službe Policije, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravile Protokol obveščanja in ukrepanja v primeru groženj vzgojno-izobraževalnim zavodom. S podpisom dogovora je protokol dan v uporabo.

Protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih je pripravljen za potrebe obveščanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v primeru zaznanih informacij, ki so na podlagi vrednotenja Policije prepoznane kot potencialne grožnje oziroma pomenijo nevarnost za varnost v teh zavodih. Določa sodelovanje med Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in vzgojno-izobraževalnimi zavodi za vzpostavitev celovitega, hitrega in učinkovitega obveščanja ter tudi obveščanje in komuniciranje z javnostmi.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po podpisu dogovora predstavil Protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ta deli grožnje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v tri kategorije v barvah semaforja glede na stopnjo tveganja:

  • zelena je nizka stopnja tveganja: ko policija ugotovi, da ni nevarnosti za življenje in zdravje otrok ter zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
  • rumena je srednja stopnja tveganja: ko policija ugotovi, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje otrok ter zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih in
  • rdeča je visoka stopnja tveganja: ko policija ugotovi, da obstaja realna in konkretna nevarnost za življenje in zdravje otrok ter zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Protokol za vsako od treh stopenj tveganja določa načine obveščanja, torej v katerih primerih Policija (nemudoma) obvešča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in kdaj slednje nato obvešča vzgojno-izobraževalne zavode ter kdaj je potrebno skupno in usklajeno obveščanje javnosti Policije in ministrstva, je razložil minister Poklukar.

»Policija vsako grožnjo preverja in preiskuje. V protokolu je temeljito navedeno in natančno pojasnjeno, kdo koga obvešča, kdaj, na kateri naslov in telefon in na kakšen način se te grožnje potem preiskujejo in kakšen je protokol na posameznih stopnjah tveganja – na nizki, srednji in visoki. Vesel sem, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje prišli do tega protokola in si želim, da ga bomo čim manj uporabljali. Prav tako si želimo, da bomo krepili preventivne aktivnosti v šolah na vseh ravneh, kajti želimo, da šola ostane varen prostor. Da so tako doma in na ulici otroci varni, predvsem pa da so varni tudi na spletu,« je povedal minister Poklukar.

»Proaktivno delamo na področju medvrstniškega nasilja in resno razmišljamo, da bomo k temu pristopili bistveno bolj sistemsko kot do sedaj. Tudi nedavni primer v Brežicah nam daje jasno potrditev, da je treba ta del temeljito nasloviti. Vendar pa tukaj ni samo policija, ampak celoten šolski sistem, družba, centri za socialno delo, torej Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve,« je dejal minister Poklukar.

»Skrb za varno in spodbudno učno okolje je osnovna prioriteta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pri tem pa je na prvem mestu skrb za to, da učencem, dijakom in vsem zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih nudimo vso ustrezno podporo za to, da je šola lahko varen prostor,« je v izjavi za javnost uvodoma poudaril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in dodal, da je podpis protokola več kot formalnost, je korak v pravo smer, novo obdobje sodelovanje in ukrepanja v praksi.

»Naraščajoči družbeni izzivi nam poleg stalnega izpopolnjevanja preventivnih dejavnosti narekujejo tudi potrebo po hitrem in učinkovitem ukrepanju, ko gre za zagotavljanje varnosti. Mirno okolje je še toliko bolj pomembno v prostoru, v katerem se naši otroci učijo, razvijajo in krepijo veščine za svojo in našo prihodnost,« je še poudaril minister Felda.

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić je podpis dogovora o uporabi protokola označil za izjemno pomemben: »Danes je zgodovinski trenutek na področju sodelovanja in ukrepanja dveh organov s poudarkov na preprečevanju varnostnih dogodkov, groženj in tudi na področju ukrepanja. Policija vseskozi intenzivno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi v izogib domino efektu, ki ga tovrstni dogodki lahko v družbi sprožijo. V policiji smo okrepili svoje delo predvsem v delu, ki se nanaša na sodelovanje z vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov in strokovnimi sodelavci. To sodelovanje vključuje skupne preglede in osvežitve varnostnih ocen in svetovanje, kako ravnati v primeru morebitnih groženj in povečanih tveganj. V okviru rednega dela pa smo glede na ocene posameznih varnostnih razmer povečali tudi svojo prisotnost v okolici osnovnih in srednjih šol.

Minister Poklukar je ob prihajajočem koncu šolskega leta vsem zaželel varne počitnice, staršem pa svetoval, da ta čas izkoristijo tudi za pogovor z otroki o varnosti.