Skoči do osrednje vsebine

GOVSI podkast: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic prejemnik državne nagrade Rada Smerduja

V novi epizodi GOVSI podkasta je imel voditelj Zoran Potič ob sebi sogovornici, ki prihajata iz javnega in nevladnega sektorja: direktorico Direktorata za naravo na Ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Katarino Groznik Zeiler in predsednico Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) dr. Tanjo Šumrada.

Povod za pogovor je bila podelitev nove državne nagrade, nagrade Radeta Smerduja, za prispevek k razvoju stroke na področju ohranjanja narave, ki jo je prejelo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Društvo je s svojim delovanjem prispevalo k izvedbi konkretnih aktivnosti na terenu, ki so potrjeno že izboljšale stanje vrst ptic in njihovih življenjskih okolij, s tem pa tudi širše stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Sodelovali so pri ustanovitvi treh zavarovanih območij - naravnih rezervatov, ki jih tudi upravljajo: Škocjanskega zatoka, kjer so izvedli celovito obnovo območja, Ormoških lagun, kjer so vzpostavili pester mozaik mokriščnih življenjskih okolij, ter Iškega morosta, kjer z ohranjanjem vlažnih travišč varujejo travniške ptice in druge prebivalce sonaravne kmetijske krajine. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo so prispevali ključen del za določitev posebnih območij varstva, ki so del omrežja Natura 2000 - največjega svetovnega omrežja varovanih območij narave.

Kot je še zapisano v utemeljitvi nagrade, predstavlja društvo središče razvoja stroke na področju varstva ptic in njihovega življenjskega okolja ter pomembno vpliva na razvoj širše naravovarstvene stroke pri nas.

Kdo je Rado Smerdu?
Biolog in naravovarstvenik Rado Smerdu (1949 – 1984) je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju metod varstva narave ter k izdaji Inventarja najpomembnejše naravne dediščine leta 1976. Eden njegovih ključnih strokovnih prispevkov je predstavitev in preskus metode vrednotenja naravne dediščine na Planinskem polju. Sodeloval je pri nastajanju strokovnih revij in posnel več filmov z naravoslovno, jamarsko in naravovarstveno vsebino. Na mednarodnem festivalu speleološkega filma v Franciji je leta 1980 skupaj s soavtorjem Vilkom Filačem prejel posebno nagrado žirije za film Kje so tiste stezice.

Vabljeni k ogledu in poslušanju