Skoči do osrednje vsebine

Na seji Sveta za zaščito živali tudi o pobudi #Slovenijaprotikletkam

Ministrica Mateja Čalušić se je včeraj udeležila druge seje Strokovnega sveta za zaščito živali v mandatu 2023—2026. Na seji so obravnavali poslovnik sveta, izvolili podpredsednico in sekretarko sveta ter začrtali rdečo nit vsebinskega dela sveta za prihodnje obdobje.
ministrica in sodelavke za mizo
1 / 3

Uvodoma so člani sveta v skladu z dogovorom s prve seje za podpredsednico in sekretarko izvolili izredno profesorico dr. Manjo Zupan Šemrov in dali pobudo za spremembo poslovnika sveta. V okviru razprave o vsebini dela so se člani seznanili z zakonodajnimi postopki s področja dobrobiti živali, ki potekajo na ravni Evropske unije, ter o pobudah in peticijah evropskih in nacionalnih nevladnih organizacij o opuščanju reje živali v kletkah.

Pod točko razno je bil dan predlog, da Strokovni svet za zaščito živali na naslednji seji obravnava pobudo organizacije AETP (Animal Enterprise Transparency Project) za ukinitev uporabe kletk v rejah kokoši nesnic in za prepoved vkleščanja svinj in mladic.

Strokovni svet za zaščito živali je strokovno svetovalno telo ministrice, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali. Deluje od leta 2001, sestavljajo pa ga priznani strokovnjaki veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavniki organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem. Glavne naloge sveta so spremljanje stanja na področju zaščite živali in priprava ukrepov, predlaganje meril za izdajo dovoljenj za poskuse na živalih ter priprava mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o zaščiti živali in drugih zadevah.

Člani sveta v peti sestavi  za obdobje 2023–2026 so prof. dr. Alenka Dovč (Veterinarska fakulteta) – predsednica sveta, izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) – podpredsednica in sekretarka sveta, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan (Veterinarska fakulteta), doc. dr. Tina Klenovšek (Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru), dr. Janko Skok (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), prof. dr. Elena Bužan (Univerza na Primorskem) in Severina Iskrač (Društvo za zaščito živali Maribor).