Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Nataša Lužar sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika

Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je danes sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za leto 2023. Državno sekretarko je seznanil s ključnimi ugotovitvami letnega poročila ter drugimi aktualnimi zadevami na področju zmanjševanja diskriminacije v družbi in zagotavljanja varstva človekovih pravic.
Miha Lobnik in Nataša Lužar stojita ob zastavah s poročilom v roki

Zagovornik načela enakosti, ki ji državni sekretarki predal redno letno poročilo za leto 2023 | Avtor: Bor Slana/STA

1 / 2

Zagovornik je poudaril, da so ljudje z invalidnostmi vsakodnevno in skoraj povsod izpostavljeni diskriminatorni obravnavi. Prav tako zaznavajo diskriminacijo na podlagi spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, starosti, spolne usmerjenosti, zdravstvenega stanja, družinskega statusa in kraja bivanja.

Za ozaveščanje javnosti o diskriminaciji je Zagovornik pripravil priročnik o varstvu pred diskriminacijo za zaposlene in iskalce zaposlitve. Zbirki zgibank o enakih možnostih za ranljive skupine je dodal zgibanko o varstvu pred diskriminacijo ljudi z invalidnostmi. V okviru evropsko sofinanciranega projekta "Soočimo se z diskriminacijo" so študentje Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani pripravili avtorsko gledališko predstavo in tri kratke filme o primerih diskriminacije, ki jih je Zagovornik obravnaval.

Zagovornik načela enakosti je na srečanju izpostavil tudi pomen sodelovanja z ljudmi, nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi in javnimi institucijami.

Z državno sekretarko Natašo Lužar sta pohvalila dosedanje sodelovanje ter se zavzela za tvorno in konstruktivno sodelovanje tudi v prihodnje.

Srečanja so se udeležili:

· Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti,
· Majda Hostnik, vodja kabineta Zagovornika načela enakosti,
· Nataša Lužar, Kabinet predsednika vlade,
· Simona Pirnat Skeledžija, Kabinet predsednika vlade.