Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan varnosti hrane – pripravljeni na nepričakovano

V Državnem svetu Republike Slovenije danes poteka že šesta mednarodna konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane. Slogan letošnjega svetovnega dne Varnost živil – pripravimo se na nepričakovano izpostavlja kompleksnost zagotavljanja varnosti živil skozi celotno verigo ter pomen dobre pripravljenosti na nepričakovane situacije. Konference se je udeležila tudi ministrica Mateja Čalušić.

Konferenco, na kateri sodelujejo številni strokovnjaki za varnost hrane iz Slovenije in tujine, organizirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Informacijska točka Evropske agencije za varno hrano EFSA, Državni svet RS ter mreža Evropske deklaracije za hrano, tehnologijo in prehrano.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je v uvodnem nagovoru poudarila, da smo v zadnjih desetletjih priča številnim izzivom, ki ogrožajo varnost hrane, od podnebnih sprememb, onesnaževanja okolja do globalizacije prehrambnih sistemov. »Ključna naloga države in vseh deležnikov je, da da se dejavno borimo proti tem izzivom in zagotovimo da je hrana, ki jo proizvajamo in uživamo, varna in trajnostno pridelana. To vključuje sprejemanje ustreznih zakonodajnih okvirov, spodbujanje inovacij v kmetijskem sektorju ter ozaveščanje javnosti o pomenu zdrave prehrane in trajnostnega prehranskega sistem.«

Kot enega od pomembnih izzivov je izpostavila tudi zmanjševanje zavržene hrane, zlasti z ukrepi, kot so izobraževanje potrošnikov, podporo programom preusmerjanja hrane in spodbujanjem trajnostnih praks v prehranski industriji. »Ključno je, da spodbujamo kratke prehranske verige, lokalno pridelavo ter podpiramo manjše kmete in pridelovalce.«     

Po besedah ministrice Čalušić imajo pomembno vlogo pri varnosti hrane tudi mednarodne organizacije in globalno sodelovanje, saj je zaradi podnebnih sprememb in globalizacije prehrambnega sistema potreben celovit pristop, ki presega državne meje. Udeležencem je zaželela konstruktivno razpravo.

Vršilka dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj je opozorila, da je sistem zagotavljanja varnosti hrane kompleksen in večplasten, vanj pa je vključenih veliko različnih deležnikov. »Številni dejavniki vplivajo na način, kako proizvajamo, distribuiramo in uživamo hrano ter prinašajo vedno nova tveganja. Tudi nepredvidljive situacije, kot so naravne nesreče, izbruhi bolezni ali vojne, lahko ogrozijo varnost hrane in povzročijo hude posledice za javno zdravje in gospodarstvo. Zato moramo imeti za take dogodke vnaprej pripravljene učinkovite načrte za njihovo obvladovanje.«

Pripravljenost na nepričakovano na področju varnosti hrane zahteva na eni strani sodelovanje vseh deležnikov v prehranski verigi, na drugi pa je potrebno tudi vključevanje celotne družbe, od politike in medijev do znanstveno raziskovalnih institucij in izobraževalnega sistema. Zagotavljanje varne hrane za vsakogar zahteva nenehno spremljanje, izobraževanje in izboljševanje praks na vseh ravneh prehranske verige. Znanstveni napredek nam omogoča boljše razumevanje tveganj in razvoj inovativnih metod za njihovo obvladovanje. »Naučimo se nekaj iz preteklih izkušenj, sodelujmo in poskusimo se pripraviti na nepričakovane situacije, saj bomo le tako lahko premagali vse izzive, ki nam jih bo prinesla prihodnost«, je poudarila v.d. generalnega direktorja Vida Znoj. 

V nadaljevanju konference bodo strokovnjaki v prvem sklopu predstavili izzive na področju varnosti živil v vzgojno izobraževalnih sistemih, gostinstvu in turizmu, sisteme upravljanja varnosti živil in ugotovitve uradnega nadzora v gostinstvu in organizirani prehrani. V drugem sklopu bodo predstavljeni praktični primeri stanja varnosti hrane in prehrane v vrtcih, srednjih šolah in socialno varstvenih zavodih ter izzivi za varnost hane in prehrane v sodobnem hotelirstvu, na turističnih kmetijah in v spletnih platformah za hitro dostavo hrane. V sklepnem delu bodo strokovnjaki izmenjali stališča na okrogli mizi z naslovom Zavržki hrane v luči varnosti prehrane ljudi.