Skoči do osrednje vsebine

Skupaj za boljšo varnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Z namenom boljšega povezovanja med institucijami ter izmenjave dobrih praks in izzivov smo v prostorih Ministrstva za notranje zadeve gostili medinstitucionalno okroglo mizo na temo groženj z nasiljem v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Osrednja nit okrogle mize je bilo izboljšanje obveščanja med Policijo in vzgojno-izobraževalnimi zavodi v primerih povečanja varnostnega tveganja. Okroglo mizo je s pozdravnim nagovorom odprl minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Spomnil je na tragične dogodke v šolah po Evropi v zadnjem obdobju in ob tem dodal, da je svet drugačen, kot je bil še pred nekaj leti. »Šole so ranljive in storiti moramo vse, da ostanejo varne.« Da bomo lažje ukrepali ob grožnjah, pa je pomembno učinkovito sodelovanje in obveščanje, čemur je bila namenjena tudi okrogla miza.

Ob koncu okrogle mize sta zaključke srečanja v izjavi za javnost predstavili državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin in državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.

»Ker je za vse nas na prvem mestu varnost otrok in zaposlenih v šolskih sistemih, smo v ministrstvu in policiji v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje pripravili osnutek protokola o medsebojnem obveščanju zlasti v primerih, ko se grožnja ne nanaša na posamezno šolo, ampak je splošna. To je protokol, pri katerem se uporablja stopnjevanje, lahko mu rečemo tudi sistem semaforja,« je dejala državna sekretarka Helga Dobrin. Zelena barva kaže nizko stopnjo tveganja, rumena barva je srednja stopnja tveganja, visoka stopnja tveganja pa je označena z rdečo barvo. Strokovnjaki so na okrogli mizi podali predloge za izboljšave, ki jih bomo upoštevali. Protokol bodo v policiji dopolnili, nato pa bo sledil podpis sporazuma, s katerim bo protokol predan v uporabo.

Ob koncu je Dobrin poudarila še, da bomo okrepili tudi preventivne aktivnosti z dodatnimi usposabljanji v šolah, organizacijo strokovnih okroglih miz in podobnimi aktivnostmi z namenom, da se izobrazi in usposobi tako ravnatelje, učitelje in starše, da bodo v takih primerih znali pravilno ukrepati, predvsem pa pravilno komunicirati s svojimi otroki. »Dom, šola in ulica morajo biti in ostati varni kraji za odraščanje naših otrok. Zato je odgovornost vseh nas deležnikov z različnih področij je, da zagotavljamo varnost našim otrokom, v primerih varnostnega tveganja pa moramo odločno, učinkovito, hitro in premišljeno ukrepati in pravilno komunicirati, del tega pa ste tudi vi, mediji,« je sklenila Helga Dobrin.

Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je ocenila, da je bila okrogla miza priložnost za razpravo o izjemno pomembnih vrednotah, ki jih moramo gojiti kot družba – varnost, strpnost in spoštljivost. »Njihova nasprotja – nasilje, širjenje nestrpnosti, nespoštovanje in neenakost imajo lahko uničujoče posledice ne le za tistega, ki doživlja kakršno koli obliko strahu in nasilja, temveč tudi za družbo kot celoto. Zato ne smemo dovoliti, da se ti pojavi širijo in ogrožajo prostor, v katerem bi se morali vsi počutiti varno in sprejeto.«

Dodala je, da smo skupaj prepoznali področja, kjer je prostor za izboljšave, in natančneje definirali postopkovnik ravnanj in komuniciranja med Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in varnostnimi organi. »Skupni protokol bo omogočil hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo v primerih, ko bo policija zaznala dogodke, ki bi lahko ogrozili otroke, učence, dijake in zaposlene v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah,« je sklenila Janja Zupančič in dodala, da na ta način skupaj ustvarjamo varno okolje za naše najmlajše.

Na okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki, ki so z različnih zornih kotov predstavili vsebine, ki se nanašajo na to aktualno tematiko. Sodelovali so direktor Uprave kriminalistične policije Damjan Petrič, ki je predstavil predlog protokola obveščanja in ukrepanja v primerih zaznanih groženj in nasilja. Nadaljeval je dr. Aleš Bučar Ručman, sociolog in izredni profesor na Fakulteti za varnostne vede, ki je predstavil vidike primernega obveščanja javnosti glede dogodkov varnostnega tveganja in vpliv trenutnega varnostnega stanja na doživljanje informacije o varnostnem tveganju. Dr. Tristan Rigler, specialist klinične psihologije, je predstavil vidik psihološkega vpliva na ljudi ob informaciji o varnostnem tveganju. Janja Lesjak, ravnateljica Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, je delila izkušnje ravnateljev ob varnostnem tveganju v VIZ. Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih je spregovorila o izkušnjah staršev ob varnostnem tveganju, predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Alenka Klepac pa je spregovorila o izzivih ministrstva ob varnostnem tveganju. Zaključil je Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, ki je predstavil pogled policije na medvrstniško nasilje in prihodnje izzive.