Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za podporo podjetjem pri podaljševanju delovne aktivnosti

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti (ASI+). Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval skoraj 13 milijonov evrov.
Simbolna fotografija starejših oseb, ki se rokujejo.

Evropska sredstva za podporo podjetjem pri podaljševanju delovne aktivnosti | Avtor: Freepik

Namen projekta je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odpravo stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za učinkovito upravljanje starajoče se delovne sile. Projekt spodbuja medgeneracijsko sodelovanje s prenosom znanj med generacijami, prispeval pa bo tudi h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, da bodo lažje ostajali produktivni in učinkoviti ob prehodu na zeleno in digitalno gospodarstvo.

Cilj projekta je vzpostavljanje delovnih pogojev in mehanizmov, prilagojenih starejšim zaposlenim, kar bo prispevalo k podaljševanju zaposlovanja in odloženem upokojevanju. Zajema več ciljnih skupin, med katerimi so delodajalci, zaposleni starejši od 50 let (še posebej tisti nad 55 let in nižje izobraženi), javne institucije, vključene v pripravo in izvajanje politik na področju aktivnega staranja, ter socialni partnerji.

Kot tak bo projekt prispeval k ustvarjanju bolj vključujočega, produktivnega in trajnostnega delovnega okolja za vse generacije.

Za projekt v vrednosti 18.570.588,00 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 12.943.699,83 evra.