Skoči do osrednje vsebine

Seja fokalne skupine Vlade Republike Slovenije

Danes se je sestala fokalna skupina Vlade Republike Slovenije, ki je obravnavala več pomembnih točk dnevnega reda. Zbrani so spregovorili o financiranju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), generalna direktorica Direktorata za invalide pa je predstavila usklajeni predlog Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO).
Seja fokalne skupine Vlade Republike Slovenije

Seja fokalne skupine Vlade Republike Slovenije | Avtor: Bor Slana/STA

Z dopolnitvijo zakona bo omogočeno sistemsko financiranje NSIOS in določitev nalog, ki jih bo svet izvajal na podlagi pogodbe.

Na seji so spregovorili tudi o Predlogu Zakona o osebni asistenci (ZOA), ki je zaključil javno obravnavo. Predstavnica ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poročala o trenutnem stanju usklajevanja zakona znotraj ministrstva, preden bo predlog posredovan pogajalski skupini.

Fokalna skupina je obravnavala tudi pobudo društva Krvni bratje za dopolnitev Zakona o povrnitvi škode osebam, okuženih s HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov v skladu z evropsko prakso.

Predstavniki NSIOS so se ob koncu zahvalili vladi in fokalni skupini za odlično sodelovanje.

Na seji so bili prisotni:

· mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS,
· mag. Mojca Vaupotič, generalna sekretarka,
· Dominik Zver, predsednik Društva bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije,
· Špela Šušteršič, vodja DS NSIOS za OA,
· Andrejka Znoj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
· Simona Kamšek, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
· Jagodic Damijan, Ministrstvo za zdravje,
· Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, Kabinet predsednika vlade in
· Simona Pirnat Skeledžija. Kabinet predsednika vlade.