Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 92. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe – prva obravnava, Poročevalec: Simon Maljevac

1B. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

1C. Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1E. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo 2022–2029, za leti 2022 in 2023, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1Č. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, Poročevalec: Marjan Šarec

1D. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1F. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: mag. Franc Props

1G. Predlog dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2024, Poročevalec: Marjan Šarec

1. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalka: Andreja Katič

2. Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2024, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

3. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Bežigrad«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

4. Predlog za uvrstitev projekta 3350-24-0020 Nadzidava objekta BIC Ljubljana na Ižanski cesti 10 v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/637 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje konzularne zaščite državljanom Unije brez predstavništva v tretjih državah, ter Direktive (EU) 2019/997 o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev, Poročevalka: Tanja Fajon

5A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju in izvrševanju zagotavljanja delovnih pogojev pripravnikov ter boju proti kot pripravništvo prikritim rednim delovnim razmerjem (direktiva o pripravništvih) - (dokument Sveta EU št. 8148/24), Poročevalec: Luka Mesec

6. Informacija in predlog soglasja o sodelovanju Republike Slovenije pri projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Črni gori Dopolnilna pomoč: Sektorska proračunska podpora / Integrirano upravljanje meja (MN 22 IPA JH 01 24), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 23. in 24. aprila 2024 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 7. maja 2024 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje in mladina) 13. maja 2024 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o usposabljanju za letenje, ki ga zagotavlja Center za usposabljanje Programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje, Poročevalec: Marjan Šarec

10A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o zagotavljanju podpore gostiteljice za vojaško vajo Ramstein Legacy 2024 v Bolgariji med 3. in 14. junijem 2024, Poročevalec: Marjan Šarec

11. Informacija o podpisu Pisma o nameri o Naslednji generaciji vojaške integrirane letalske elektronike (NG-MIMA), Poročevalec: Marjan Šarec

12. Informacija o podpisu Pisma o nameri med zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o Enotni napravi za končnega uporabnika za varno poveljevanje, kontrolo in komunikacije (BATTLEPAD), Poročevalec: Marjan Šarec

12A. Informacija o nameravanemu podpisu Skupne izjave o nameri za policijsko sodelovanje med Evropskim prvenstvom v nogometu za moške UEFA 2024 (UEFA EURO 2024TM) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Zveznim ministrstvom za notranje zadeve in skupnost Zvezne republike Nemčije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13A. Izhodišča za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 112. rednem zasedanju Mednarodne konference dela med 3. in 14. junijem 2024 v Ženevi, Poročevalec: Luka Mesec

14. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na slovesnosti ob svečanem odkritju spominske plošče posvečene generalu Rudolfu Maistru 31. maja 2024 v Przemyślu na Poljskem, Poročevalec: Marjan Šarec

15. Informacija o srečanju predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar s predsedniki Republike Avstrije, Republike Hrvaške, republike Madžarske in Italijanske republike 22. aprila 2024 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

16. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope v razširjenem formatu 25. in 26. aprila 2024 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z vladnim predstavljanjem stanja v slovenskem zdravstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Antona Šturbeja v zvezi z uresničevanjem koalicijske zaveze, vezane na uresničevanje odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rado Fele