Skoči do osrednje vsebine

Posodobljen dostop do Evidence arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence

Na spletni strani arhiva smo posodobili dostop do Evidence arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence.

Arhiv Republike Slovenije vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG).

Popisi in poročila od leta 2004 do 2020 so bili preoblikovani v skladu z ZVDAGA in UVDAG (ločitev poročil in popisov), pri čemer v vsebino nismo posegali. Rezultati evidentiranj od leta 2004 do 2020 so dostopni tudi v tiskani obliki v serijski publikaciji z naslovom Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, ki je dostopna v knjižnici Arhiva Republike Slovenije.

Osebe, ki evidentirajo arhivsko gradivo v zamejstvu in po svetu, morajo najkasneje mesec dni po končanem evidentiranju državnemu arhivu predati navedeno dokumentacijo in poročilo o evidentiranju na obrazcih, ki so dostopni na spletnem mestu evidence.

Evidenco bomo tudi v prihodnje sproti dopolnjevali.