Skoči do osrednje vsebine

Na pobudo Slovenije prvo medregionalno sodelovanje Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja

Slovenija je uspela s pobudo za medregionalno sodelovanje treh velikih povezanih makroregij: Podonavje, Črno morje in Sredozemlje. Prvo zasedanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, Komisije za varstvo Črnega morja in Sredozemskega akcijskega načrta programa Združenih narodov za okolje je potekalo ob robu Sredozemskega zelenega tedna v Istanbulu.
udeleženci srečanja sedijo za omizjem

Prvo skupno zasedanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, Komisije za varstvo Črnega morja in Sredozemskega akcijskega načrta programa Združenih narodov za okolje | Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Gre za velik uspeh Slovenije, ki je uspela povezati Mednarodno komisijo za varstvo reke Donave, Komisijo za varstvo Črnega morja in Sredozemski akcijski načrt programa Združenih narodov za okolje. Namen povezovanja je priprava medregionalnih programov za spremljanje stanja in zmanjšanje pritiskov in vplivov na obalne in morske ekosisteme po načelu »od izvira do morja« (angleško from source to sea approach). To je prvi medregionalni program, ki povezuje najbolj mednarodno povodje na svetu.

Prvega skupnega zasedanja omenjenih institucij, ki je potekalo ob robu Sredozemskega zelenega tedna  ta teden v Istanbulu, se je v imenu Slovenije in kot predsedujoči biroju Barcelonske konvencije udeležil dr. Mitja Bricelj. Namen slovenske pobude je začetek izvajanja dvoletnega povezanega programa za zmanjšanje obremenitev in spremljanje stanja velikega morskega ekosistema zaradi onesnaženja s kopna. »Gre za znanstven pristop z uporabo sodobnega monitoringa kakovosti vode, sedimentov  ter ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Izvajanje tega programa bo pomembno prispeval k izboljšanju podatkov o zdravju kopenskega, obalnega in morskega ekosistema, kar je osnova za pospešitev uvajanja zelene in modre ekonomije,« je poudaril Bricelj in se prisotnim zahvalil za konstruktiven odziv na slovensko pobudo.

Predstavniki vseh treh organizacij so se dogovorili, da bodo pri izvajanju svojih programov cilju zmanjšati vrzeli pri monitoringu rečnega, obalnega in morskega ekosistema sledili sekretariati vseh treh konvencij, po načelu od izvira do morja. Dogovorili so se tudi, da bodo udejanjanje tega načela predstavile tudi na prihodnjem Podnebnem vrhu v Azerbajdžanu in na Konferenci Združenih narodov o oceanih.

Uspeh slovenske pobude je rezultat dolgoletnega dela in strokovnih prizadevanj Slovenije v okviru mednarodnih organizacij Konvencije o varstvu reke Donave in Barcelonske konvencije, ki ji Slovenija trenutno tudi predseduje.