Skoči do osrednje vsebine

Na posvetu v Domanjševcih govora o utrditvi zavedanja o pomembnosti dvojezičnega poslovanja v praksi

Ministrstvo za javno upravo je organiziralo IX. posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Tovrstni posveti predstavljajo eno od aktivnosti ministrstva, ki jo izvajamo z namenom odprave razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi.

Ministrstvo za javno upravo je organiziralo IX. posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Tovrstni posveti predstavljajo eno od aktivnosti ministrstva, ki jo izvajamo z namenom odprave razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi.

Na dosedanjih osmih posvetih so bile predstavljene številne prakse občinskih uprav, javnih podjetij in javnih zavodov, pa tudi poslovanja upravnih enot, ki delujejo na dvojezičnih območjih. Gre za dragocen nabor orodij, ki s svojim vzorom pripravljajo pot ostalim.

Na tokratnem posvetu, katerega gostiteljica je Občina Šalovci, so bile teme namenjene izkušnjam pri prevajanju pravnih aktov, nadzoru nad izvajanjem dvojezičnosti in dvojezičnem poslovanju upravnih enot. Ustava Republike Slovenije občinske organe zavezuje k ravnanjem pozitivne diskriminacije predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti. Zato je vztrajanje pri dosledni uporabi dvojezičnosti v vsakodnevni praksi ključna za uresničevanje posebnih pravic obeh skupnosti. Sobivanje jezikov na istem območju je bogastvo in prednost tako za večinski narod kot za predstavnike obeh narodnih skupnosti.  

Uvodoma bo je udeležence posveta, katerega rdeča nit je izmenjava dobrih praks in izkušenj o uveljavljanju dvojezičnosti v praksi za uveljavitev zakonodaje, v imenu organizatorja nagovoril državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič, ki se je zavzel za utrditev zavedanja o pomembnosti dvojezičnega poslovanja ter dvig ravni v praksi uveljavljene dvojezičnosti.

Izpostavil je predstavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba, saj sta prav na prizorišču tokratnega posveta v Domanjševcih Občina Šalovci in madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Šalovci, pred dvema letoma odprli pisarno, katere prednostne naloge so povezovanje čezmejnih partnerjev in pomoč pri pripravi vlog na evropskih razpisih. Vsebinsko podobna pisarna že deluje v Monoštru, v Domanjševcih pa je prva taka na slovenski strani, zato – po besedah državnega sekretarja Trbiča – »verjamemo, da bo pozitivno vplivala na razvoj občine in narodne skupnosti«.

Strokovne teme posveta so pripravili tudi predavatelji iz primorske regije, saj je lanski posvet potekal v Ankaranu, kjer so zaposlene sodelavke na Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini predstavile izkušnje na dvojezičnem območju v sosednji Italiji pri prevajanju pravnih aktov iz italijanščine v slovenščino in obratno. Na današnjem posvetu pa sta Urad za dvojezičnost Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Upravna enota Koper predstavila pilotni projekt – delavnice italijanske upravno/pravne terminologije in prav tako izvajanje dvojezičnosti in prevod zgodovinskih imen na dvojezičnem območju.

V zaključku nagovora je državni sekretar še navedel, da smo na ministrstvu prepričani, da je utečena praksa takih posvetov in premagovanje razkoraka med predpisanim in dejanskim ključ do uspeha, pri tem pa so prizadevanja ter proaktivni pristop k približevanju dvojezičnosti vsakdanjim nalogam in pristojnostim občin, ki za prebivalce izvajajo različne javne službe in upravne naloge, neprecenljivi.

V okviru posveta pa je  Ciril Repnik iz Ministrstva za javno upravo predstavil pregled izvajanja Zakona o dostopu informacij javnega značaja pri spletnih straneh občin, Upravna enota Lendava pa svoje izkušnje pri dvojezičnem poslovanju.

Omenjeni posveti so del skupnih naporov predstavnikov občin in njihovih uprav, predstavnikov samoupravnih narodnih skupnosti ter predstavnikov državnih organov – s ciljem krepiti zavedanje, da nas dvojezičnost vse bogati.