Skoči do osrednje vsebine

20 let Slovenije v EU - 20 let napredka na področju prometne infrastrukture

Letos obeležujemo 20. obletnico vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, pomembno prelomnico, ki je močno vplivala na razvoj prometne infrastrukture v državi.

Od sprejema v EU leta 2004 je Slovenija doživela izjemen napredek na področju prometne infrastrukture, ki je ključnega pomena za gospodarski in družbeni razvoj države. S finančno podporo Evropske unije v skupni višini kar 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev je Slovenija lahko izvedla številne infrastrukturne projekte, ki so izboljšali povezljivost, konkurenčnost in trajnost države. Najobsežnejši del sredstev je pridobljen iz programov Evropske kohezijske politike ter Instrumenta za povezovanje Evrope, zanemariti pa ne gre niti sredstev iz drugih skladov, kot so Obzorje 2020 in Evropski teritorialni skladi. Naložbe v prometno infrastrukturo so ključne za izboljšanje prometne povezljivosti in konkurenčnosti naše države ter za spodbujanje trajnostnega prometa v prihodnosti.

Ob tej priložnosti smo na Ministrstvu za infrastrukturo pripravili posebno podstran s pregledom s pomočjo evropskih sredstev izvedenih projektov. Stran je na voljo na tej povezavi.