Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 2024–2028

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 utira pot k boljši varnosti posameznikov. Predstavlja temeljno vodilo za oblikovanje nacionalne varnostne politike, ki jo oblikuje država.

Varnost posameznika je nedotakljiva vrednota, še posebej v dobi, ko se spoprijemamo z izzivi kriminalitete, ki presegajo tradicionalne meje. Zato je ključno, da vzpostavimo učinkovite mehanizme za preprečevanje in obravnavo različnih oblik kriminalnih dejanj, saj le tako lahko zagotovimo varnost posameznikov in celotne družbe v zahtevnem okolju sodobnega sveta.

Smo v obdobju, ko se spoprijemamo z vedno bolj zapletenimi oblikami kriminalnih dejanj, ki zahtevajo odločne ukrepe in celostne strategije za njihovo preprečevanje in zatiranje. Kot odgovor na kompleksnost današnjih varnostnih izzivov smo pripravili Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028.

Resolucija obravnava ključna področja:

  • Preprečevanje nasilja je velik družbeni izziv s številnimi oblikami, ki vplivajo na občutek varnosti in stopnjo kriminalitete. Različne oblike nasilja so povezane s kompleksnimi sociološkimi dinamikami, kot so socialno-ekonomski status, uporaba sodobnih tehnologij ter stopnja enakosti med spoloma.
  • Sovražni govor in širjenje sovraštva sta ključna za spoštovanje človekovih pravic in varnosti posameznikov. Z resolucijo se spodbuja ozaveščanje družbe o nesprejemljivosti sovražnega govora ter krepijo aktivnosti za zmanjšanje njegovega pojava.
  • Gospodarska kriminaliteta se nenehnem razvija, kar zahteva prilagodljive in usklajene ukrepe na nacionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje med sektorji je ključno za učinkovit boj proti tej obliki kriminalitete.
  • Področje javnega zdravja vključuje ukrepe za izboljšanje zdravja celotnega prebivalstva, še posebej tistih skupin, ki so izpostavljene večjim tveganjem.
  • Informacijska varnost in kibernetska kriminaliteta sta v ospredju resolucije zaradi nenehnega razvoja tehnologije, ki prinaša nove izzive in grožnje. Pomembna je nenehna krepitev informacijske varnosti in izobraževanje za boj proti kibernetski kriminaliteti.
  • Radikalizacija, ekstremno nasilje in terorizem zahtevajo večdimenzionalen pristop, ki vključuje preprečevanje in odzivanje na te pojave.
  • Organizirana kriminaliteta kot nadnacionalni pojav zahteva usklajene pristope in učinkovito sledenje nezakonito pridobljenemu premoženju. Z resolucijo se predvideva priprava celovitih rešitev za boj proti tej obliki kriminalitete.

Vlada Republike Slovenije je Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 potrdila na seji 22. februarja 2024, državni zbor pa jo je sprejel 26. aprila 2024.