Skoči do osrednje vsebine

MOQAR ekipa iz Bosne in Hercegovine na delovnem obisku na ENIC-NARIC centru Slovenije

Ekipa, ki je del Centra za informiranje in priznavanje dokumentov s področja visokega šolstva Bosne in Hercegovine (CIP), je v aprilu obiskala ENIC-NARIC center Slovenije, kjer je predstavila svoj projekt MOQAR (angleško Mapping of higher education qualifications for the purpose of automatic recognition in region – MOQAR).

Namen obiska je bil izmenjava informacij in izkušenj ter krepitev sodelovanja med centri. V okviru projekta želi CIP vzpostaviti predlog nacionalnega kvalifikacijskega okvirja, ki ga bo predstavil Ministrstvu za civilne zadeve Bosne in Hercegovine, to je imenovalo delovno skupino za pripravo nacionalnega okvirja. V pripravi želijo upoštevati tudi izkušnje in ureditev, ki velja v Republiki Sloveniji. Mirta Mandić Martinović, vodja projekta MOQAR, je slovenski strani predstavila projekt ter poudarila pomembnost avtomatičnega priznavanja in digitalizacije.

Urban Kodrič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, je pohvalil projekt MOQAR ter poudaril njegov pomen za regijo in širše. Mateja Robič, vodja ENIC-NARIC centra Slovenije, pa je izrazila željo po nadaljnjem sodelovanju. Poudarila je pripravljenost ENIC-NARIC centra za podporo prihodnjim projektom in za izmenjavo znanja ter izkušenj.