Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 100. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.2. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Fontana, Rogaška Slatina, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.3. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Grand Casino Portorož, Portorož, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.4. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Perla, Nova Gorica, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Park, Nova Gorica, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Korona, Kranjska Gora, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije družbi za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Grand Casino Lipica, Sežana, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.8. Predlog soglasja k načrtovanim promocijskim aktivnostim za pridobivanje kadra Slovenske vojske v letu 2024, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.9. Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2023, poročevalec: mag. Franc Props    Gradivo

1.10. Poročilo o izvajanju sklepov Vlade Republike Slovenije v zvezi s pospešitvijo in zaključki postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah, za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2023, poročevalec: mag. Franc Props    Gradivo

1.11. Šestnajsto poročilo o realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, Poročevalec: mag. Franc Props 

1.12. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.13. Predlog mnenja o zahtevi Mestne občine Ljubljana za oceno ustavnosti prvega, osmega in devetega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Poročevalka: Andreja Katič 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Arabski republiki Egipt, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/38/ES glede ustanavljanja in delovanja evropskih svetov delavcev ter učinkovitega izvrševanja pravic do nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja, Poročevalec: Luka Mesec

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 23. in 24. aprila 2024 v Bruslju, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel 

1.20. Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2023, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri usposabljanju, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe št. 3 k projektnemu dogovoru št. PRJ.CAP.B.845 med ministrstvi za obrambo prispevajočih držav in Evropsko obrambno agencijo o jedrskem, radiološkem, kemičnem, biološkem nadzoru kot storitvi, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.23. Predlog prispevka Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2024, Poročevalka: Mateja Čalušić 

1.24. Predlog soglasja Republike Slovenije k povečanju kapitala Evropske banke za obnovo in razvoj, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.25. Predlog soglasja h kandidaturi Republike Slovenije za članstvo v Izvršnem svetu Svetovne turistične organizacije (UN Tourism) za obdobje 2025–2029, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.26. Izhodišča za Stališče Vlade Republike Slovenje glede dopustnosti zadeve I.M. proti Sloveniji (sporočilo št. 4572/2024) pred Odborom OZN za človekove pravice, Poročevalka: Andreja Katič 

1.27. Izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije pri pogajanjih o programu in načinu financiranja 21. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.28. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroša Vajgla na ministrski konferenci o zelenem prehodu na Zahodnem Balkanu  26. aprila 2024 na Dunaju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.29. Informacija o udeležbi ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča na zasedanju Odbora za znanstvene in tehnološke politike OECD na ministrski ravni 23. in 24. aprila 2024 v Parizu, Poročevalec: dr. Igor Papič

1.30. Informacija o srečanju državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eve Knez z državnim sekretarjem Ministrstva za varstvo okolja in kmetijstvo Gruzije Apollonom Kakabadzom 22. aprila 2024 v Ljubljani, Poročevalka: Mateja Čalušić

1.31. Informacija o študijskem obisku delegacije Bosne in Hercegovine 22. in 23. aprila 2024 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1.32. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob srečanju s predsedniki Republike Avstrije, Republike Hrvaške, Republike Madžarske in Italijanske republike 22. aprila 2024 na Brdu pri Kranju, Poročevalka: Tanja Fajon

1.33. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob uradnem obisku od 23. do 25. aprila 2024 v Črni gori, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, Poročevalka: Andreja Katič

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – skrajšani postopek, Poročevalka: Andreja Katič  2A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanimi pogoji, Poročevalec: Matjaž Han 

3A. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu 

4.2. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu 

4.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu v Ministrstvu za zdravje 

4.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve 

4.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, organa v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor 

4.6. Predlog imenovanja preiskovalca pomorskih nesreč 

4.7. Predlog razrešitve direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija 

4.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija 

4.9. Predlog imenovanja članice Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

4.10. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo 

4.11. Predlog odločbe o pritožbi zoper sklep Ministrstva za obrambo v upravni zadevi dostave zapisnika 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič

5.3. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih, Poročevalec: mag. Franc Props 

5.4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu v zvezi z odpoklicem člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

5.5. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije Soča, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel