Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

Na seji fokalne skupine so s predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) spregovorili o trenutnem položaju invalidov v družbi in potrebnih rešitvah ter izboljšavah.

Izpostavljeni sta bili dve temi: iskanje rešitve za primerno ureditev financiranja NSIOS kot krovne invalidske organizacije in predlog Zakona o osebni asistenci.

V nadaljevanju so se prisotni dotaknili tudi drugih odprtih tematik ter začrtali delo fokalne skupine v mesecu maju 2024.

Srečanja so se udeležili:

 • Mateja Toman, predsednica NSIOS,
 • Borut Sever, predstavnik NSIOS v EDF,
 • mag. Mojca Vaupotič, generalna sekretarka NSIOS,
 • Primož Jeralič, samostojni strokovni sodelavec,
 • Midhet Huskič, sekretar Društva študentov invalidov Slovenije,
 • Špela Šušteršič, vodja delovne skupine NSIOS za osebno asistenco,
 • Matej Verbajs, zunanji pravni svetovalec NSIOS,
 • Simona Poljanšek, Ministrstvo za finance,
 • Marija Arnuš, Ministrstvo za finance,
 • Andrejka Znoj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Emina Postružnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Jure Trbič, Ministrstvo za javno upravo,
 • Nataša Lužar, Kabinet predsednika vlade,
 • Simona Pirnat Skeledžija, Kabinet predsednika vlade.