Skoči do osrednje vsebine

Prejete ponudbe za rekonstrukcijo ceste Ravne–Dravograd in ureditev kolesarske poti

Na portalu javnih naročil je Direkcija za infrastrukturo 23. februarja 2024 objavila razpis za rekonstrukcijo državne ceste G2-1, odsek 1256 Ravne–Dravograd od km 0,500 do km 3,500 in ureditev kolesarske poti od km 0,500 do km 2,040.

Odpiranje prejetih ponudbo je bilo danes. Do roka je prispelo pet ponudb. Sledi pregled in ocena prispelih ponudb.

Javno naročilo obsega rekonstrukcijo glavne ceste skupaj z odvodnjavanjem, sanacijo oziroma nadgradnjo podpornih in opornih zidov, ureditev križišč, kolesarske poti, enega para avtobusnega postajališča ter prestavitev in zaščita komunalnih vodov, katerih financer je Občina Ravne na Koroškem.

Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:

Zap. št. Ponudnik Ponudbena cena (z DDV) Rok izvedbe
1. VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 042, 3000 Celje – vodilni partner
Prohaus d.o.o. – partner CVP d.o.o. - partner
18.969.935,42 15 mesecev
2. GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d. o. o., Turjanci 026, 9252 Radenci 18.387.454,05 15 mesecev
3. GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina 22.788.789,16 15 mesecev
4. V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 030A, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče – vodilni partner
GARNOL d.o.o. - partner
20.186.460,87 15 mesecev
5. KIT-AK, gradnje, d.o.o., Kidričeva ulica 028, 3250 Rogaška Slatina – vodilni partner
MAPRI PROASFALT d.o.o. - partner
18.607.566,97 15 mesecev