Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem.
Učenci pri pouku. Simbolna fotografija.

Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva | Avtor: Freepik

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, pripravila različne dejavnosti oz. delavnice, s katerimi bo obogatila dvojezično izobraževanje. Pri tem bo krepila pozitiven odnos do madžarskega oziroma slovenskega jezika ter ohranjanja kulturne dediščine. Cilj projekta je torej nadgradnja jezikovne podpore v materinščini z novimi pristopi in oblikami poučevanja ter nadgradnja pedagoških praks za krepitev znanj in spretnosti poučevanja na dvojezičnem območju. S tem se bosta izboljšala kakovost in učinkovitost sistema dvojezičnega šolstva.

Projekt Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela ter zasleduje specifični cilj Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev.

Za projekt v vrednosti 380.000 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval veliko večino sredstev (85 odstotkov), to je 323.000 evrov.